+
-+ Tulosta

Yhdistys- ja tukitoiminta

Paniikkihäiriöyhdistys ry

Autismi- ja Aspergerliitto ry edistää ja valvoo autismin kirjon henkilöiden ja heidän perheidensä yleisiä yhteiskunnallisia oikeuksia ja tasa-arvoa. Liiton keskeisenä tavoitteena on edistää autismin kirjon lasten, nuorten ja aikuisten elämän laatua mm. kehittämällä kuntoutus-, koulutus- ja työllistymismahdollisuuksia.

ADHD-liitto ry
AD/HD on neuropsykiatrinen oireyhtymä, jonka oireisiin kuuluvat tarkkaavaisuushäiriö, ylivilkkaus ja impulsiivisuus. ADHD-liitto tarjoaa apu, tukea, neuvoja, ohjausta ja kuntoutusta ADHD, ADD tai MBD-oireisille lapsille, nuorille, aikuisille ja heidän perheilleen.
Sähköposti: adhd(at)adhd-liitto.fi

Suomen Tourette Yhdistys
Touretten oireyhtymä on perinnöllinen, neurologinen oireyhtymä, jolle on ominaista toistuvat ja tahdosta riippumattomat liikkeet (tics) sekä hallitsemattomat vokaaliset äännähdykset.

Hengitysliitto Heli
Hengitysliitto Heli on sosiaali- ja terveysalan järjestö. Se edistää hengityssairaiden ja heidän läheistensä elämänlaatua ja yhdenvertaisia osallistumismahdollisuuksia sekä toimii terveyden edistämiseksi.

Syömishäiriöliitto - SYLI ry
Syömishäiriöliitto- SYLI ry on valtakunnallinen järjestö, jonka toiminnan pohjana on yhteinen kokemustieto syömishäiriösairauksista. Liiton tarkoituksena on tuoda tämä kokemustieto ja -osaaminen rakentavaksi osaksi niin yksilön, perheen, ammatillisen hoidon, eri organisaatioiden ja yritysten kuin yhteiskunnankin elämää ja toimintaa.

Syömishäiriöyhdistys
Yhdistyksen tarkoituksena on toimia syömishäiriöön sairastuneiden ja heidän läheistensä yhdyssiteenä, tukijana ja oikeuksien valvojana. Yhdistys myös pyrkii edistämään Kaakkois-Suomen alueella tarjottavan hoito- ja kuntoutustarjonnan määrää ja laatua. Yhdistys toimii vapaaehtoisvoimin.

Huoltoliitto ry
Huoltoliitto ry on yleishyödyllinen, valtakunnallinen kuntoutus- ja lomajärjestö, jonka toiminnan tarkoituksena on kuntoutusta, kansanterveystyötä ja virkistysmahdollisuuksia edistämällä huolehtia kansalaisten kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin, itsenäisen sosiaalisen turvallisuuden ja tasa-arvon toteutumisesta.

Kouvola.fi käyttää evästeitä sivuston käytön helpottamiseksi ja käyttöä koskevien tilastojen keräämiseksi. Kun käytät tätä verkkosivua, hyväksyt evästeiden käytön ja tietosuojaselosteemme

Tietosuojaselosteemme