+
-+ Tulosta

Ammatilliset kuntoutuspalvelut

Mielenterveyskuntoutujien ammatillisilla palveluilla tarkoitetaan palveluja, jotka tukevat kuntoutujaa elämässä eteenpäin kohti omien voimavarojensa mukaista opiskelua tai työllistymistä.

Tavoitteena voi olla esimerkiksi opintojen aloittaminen ja niissä edistyminen, työelämätaitojen vahvistaminen ja työhön sijoittuminen tai työssä pysyminen. Lähtökohtana tulee olla kuntoutujan omat tavoitteet ja voimavarat.

Tuki- ja neuvontapalvelut

Tuki- ja neuvontapalveluilla tarkoitetaan erilaista neuvontaa ja ohjausta ammatillisen kuntoutuksen palveluihin ja työelämään pääsemiseksi sekä niissä selviytymiseksi. Tavoitteena on tukea kuntoutujaa hänen omien ammatillisten suunnitelmiensa selkeyttämisessä ja toteuttamisessa.

Kouvolan seudulla ei toimi erityistä ammatillisen kuntoutuksen tukipistettä.

Valmentava koulutus, ammatillinen erityisopetus ja muu koulutus

Mielenterveyskuntoutujille ei ole omia ammatillisia opintolinjoja, vaan kaikki koulutusvaihtoehdot ovat avoimia myös mielenterveyskuntoutujille. Tärkeää on löytää opiskeluala, joka vastaa omia mielenkiinnon kohteita ja saada opintoihin riittävästi tukea. Tukea koulutuksen aikana saa parhaiten, kun tuen tarve tuodaan esille jo haettaessa oppilaitokseen. Opiskelua tuetaan usein ammatillisena kuntoutuksena, tosin opiskella voi normaalin opintotuen tai eläkkeenkin turvin.

Valmentavat vaihtoehdot

Valmentavat vaihtoehdot ovat osoittautuneet hyväksi ratkaisuksi niille, joiden ammatilliset suunnitelmat ovat selkiytymättömä tai opiskelutaidot kaipaavat vahvistusta. Valmentavan ja kuntouttavan koulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijalle valmiuksia ammatilliseen koulutukseen, työhön sijoittumiseen ja oman elämän hallintaan. Koulutuksen tavoitteet määräytyvät opiskelijan voimavarojen ja elämäntilanteen mukaan. Opiskelijoille laaditaan HOJKS (henkilökohtainen opiskelun järjestämistä koskeva suunnitelma), jossa otetaan huomioon opiskelijan yksilölliset tarpeet. Koulutus kestää yleensä yhden lukuvuoden.

Valmentavaa koulutusta antavat kaikki erityisoppilaitokset sekä osa tavallisista ammatillisista oppilaitoksista. Niihin haetaan hakulomakkeella, joka toimitetaan suoraan oppilaitokseen. Valmentavat koulutukset ovat opiskelijalle pääsääntöisesti maksuttomia.

Mielenterveyskuntoutujille järjestetään valmentavan ja kuntouttavan opetuksen ohella myös muuta ammatillisia ja yleisiä valmiuksia antavaa koulutusta. Koulutusta järjestävät esimerkiksi ammatilliset oppilaitokset, kansanopistot, kansalais- ja työväenopistot sekä aikuiskoulutuskeskukset. Koulutuksen tavoitteena on kehittää opiskelutaitoja ja edistää työllistymistä sekä antaa arkielämän hallintaa tukevia valmiuksia. Lisätietoja koulutuksista aiheutuvista kustannuksista saat suoraan oppilaitoksesta.

Erityisopetus

Erityisopetuksenavulla pyritään turvaamaan mahdollisuus ammatilliseen koulutukseen niille, joilla on esimerkiksi vamman tai sairauden vuoksi vaikea selviytyä ammatillisista opinnoista ilman erityisiä opetus- tai oppilashuoltopalveluja.

Ammatillista erityisopetusta järjestetään

  • ammatillisissa oppilaitoksissa samoissa ryhmissä muiden opiskelijoiden kanssa
  • ammatillisissa erityisoppilaitoksissa
  • kansanopistoissa
  • kansalais- ja työväenopistoissa
  • aikuiskoulutuskeskuksissa ja
  • urheiluopistoissa

Kaikki mielenterveyskuntoutujat eivät tarvitse erityisopetusjärjestelyjä opintojen onnistumiseksi, vaan monet opiskelevat normaalisti ilman erityistä tukea. Mikäli tuen tarvetta ilmenee opintojen aikana, käytettävissä on normaalit opiskelijahuoltopalvelut ja muut ammatillisen kuntoutuksen tukipalvelut. Lisätietoja ammatillisen koulutuksen vaihtoehdoista saa työvoimatoimistoisa ja Opetushallituksen julkaisemista koulutusoppaista.

Kouvola.fi käyttää evästeitä sivuston käytön helpottamiseksi ja käyttöä koskevien tilastojen keräämiseksi. Kun käytät tätä verkkosivua, hyväksyt evästeiden käytön ja tietosuojaselosteemme

Tietosuojaselosteemme