+
-+ Tulosta

Työllistymistä tukeva toiminta ja työtoiminta

Vammaisten henkilöiden työllistymistä tukevalla toiminnalla tarkoitetaan työhön sijoittumista edistäviä kuntoutus- ja muita tukitoimia, kuten tukemista, ohjaamista ja valmentamista.

Tukitoimia järjestetään henkilöille, joilla vamman, sairauden tai muun vastaavan syyn takia on pitkäaikaisesti erityisiä vaikeuksia selvitä tavanomaisista elämän toiminnoista ja jotka tarvitsevat tukea työllistyäkseen avoimille työmarkkinoille. Työllistymistä voidaan tukea järjestämällä suojatyötä, jossa työntekijä on työsuhteessa palvelun tuottajaan.

Työtoiminnalla tarkoitetaan sellaista toimintaa, joka edistää työ- ja toimintakyvyn ylläpitämistä. Se voi käytännössä tarkoittaa esim. keittiö- ja kahviotyötä tai erilaisia käden taitoja vaativia töitä. Työtoimintaa järjestetään työkyvyttömille henkilöille, joilla vammaisuuden tai sairauden vuoksi ei ole edellytyksiä osallistua työllistymistä tukevaan toimintaan ja joiden toimeentulo perustuu pääosin sairauden tai työkyvyttömyyden perusteella myönnettäviin etuuksiin. Työtoiminnasta maksettava korvaus on verotonta, jos korvauksen saaja on mielenterveyspalvelujen käyttäjä ja korvauksen maksaja on kunta tai yleishyödyllinen yhteisö. Veroton korvaus voi olla enintään 12 euroa päivässä.

Työllistymistä tukeva toiminta ja työtoiminta on kuntien vastuulle kuuluvaa toimintaa. Kunnat järjestävät näitä toimintoja mielenterveyskuntoutujille kuitenkin hyvin vähän. Tämän vuoksi yhdistyksillä ja muilla kolmannen sektorin toimijoilla on keskeinen tehtävä näiden palvelujen toteuttajina.

Työtoimintaa tarjoavat mielenterveysyhdistykset, klubitalot ja sosiaalipsykiatriset yhdistykset

Monet työtoimintaa tarjoavat mielenterveysyhdistykset toimivat useamman kunnan alueella. Jos omassa kunnassa ei ole yhdistystä, kannattaa tarkistaa lähipaikkakuntien tiedot. Työtoiminnan lisäksi yhdistykset tarjoavat vapaa-ajan toimintaa, mahdollisuuden vertaistukeen sekä toimivat edunvalvojina. Kaikkien mielenterveden keskusliiton jäsenyhdistysten tiedot löytyvät täältä: Mielenterveyden keskusliitto.

Klubitalot

Klubitalojen tavoitteena on tarjota jäsenilleen mielekästä päivittäistä toimintaa, työhön suuntautuneen päiväohjelman, siirtymävaiheen työpaikkoja sekä mahdollisuuden vertaistukeen, opiskeluun ja työllistymiseen. Siirtymävaiheen työpaikalla tarkoitetaan klubitaloyhteisön tukemaa määräaikaista työsuhdetta avoimilla työmarkkinoilla. Osalla klubitaloista on myös asunto-ohjelma, jonka avulla pyritään turvaamaan riittävän hyvä asuminen.

Sosiaalipsykiatriset yhdistykset tarjoavat sosiaalipalveluja mielenterveyskuntoutujille: asumisen tukea, päivä- ja työtoimintaa sekä työllistymistä tukevaa toimintaa. Keskeinen tavoite on terapeuttisena yhteisönä toimiminen. Osa sosiaalipsykiatrisista yhdistyksistä tarjoaa palveluja useamman kunnan alueella.

Yhdistysten verkkopalveluihin löytyy osoitteet Yhteystiedot-kentästä.

Kelan ammatillisena kuntoutuksena järjestämä työvalmennus on avointa, keskimäärin vuoden kestävää pitkäkestoista työharjoittelua työkeskuksessa tai työkeskuksen tukemana muussa työpaikassa. Valmennuksen tavoitteena on työllistyä ja laatia ammatillinen kuntoutussuunnitelma. Työkeskus tarjoaa kuntoutujalle mahdollisuuden kehittää ammattitaitoa ja selkiinnyttää ammatillisia suunnitelmia sosiaalisesti turvallisessa ja tukea antavassa ympäristössä. Työosastoilla voi harjoitella oikean, tuotannollisen työn tekemistä. Työvalmennuksen loppuvaiheessa kuuluu yleensä työharjoittelu avoimilla työmarkkinoilla. Työvalmennukseen hakeudutaan ottamalla yhteyttä työkeskukseen. Valmennukseen osallistuminen edellyttää Kelan tekemää ammatillisen kuntoutuksen päätöstä.

Muita mielenterveyskuntoutujille suunnattuja työ- ja päivätoimintayksiköitä seudullamme

Parik- säätiön Vire- talot
Kymenlaakson erityishuollon kuntayhtymä

Työvoiman palvelukeskukset ja yhteispalvelupisteet

Työvoimanpalvelukeskukset tarjoavat tukea työllistymiseen vaikeasti työllistyville, pitkäaikaistyöttömille ja vajaakuntoisille työnhakijoille. Palvelut ovat työvoimahallinnon, sosiaalitoimen ja Kelan yhdessä toteuttamia. Palvelut voivat käytännössä tarkoittaa esimerkiksi ammatinvalinnanohjausta, työelämävalmennusta, työkykyarviointeja tai muita työvalmentajan palveluja. Näiden paikkojen kautta on myös mahdollista hakeutua työharjoitteluun, työ- ja koulutuskokeiluihin sekä työllistyä yhdistelmä- tai työllistymistuella.

Työharjoittelun ja työelämävalmennuksen tavoitteena on tukea työllistymistä tutustumalla työelämään ja kohentamalla ammattitaitoa. Työkokeilussa työpaikalla selvitetään kuntoutujan soveltuvuutta tiettyyn ammattiin tai selvitetään kouluttautumisvaihtoehtoja. Koulutuskokeilussa kuntoutuja voi tutustua kolutusalaan ja oppilaitokseen, johon hän suunnittelee hakevansa.

Työvoimatoimisto voi myöntää työnantajalle työllistämis- tai yhdistelmätukea työttömän henkilön palkkakustannuksiin. Tuen myöntäminen harkitaan asiakaskohtaisesti. Tukityöllistymisestä sovitaan työnhaku- tai aktivointisuunnitelmassa, jonka työnhakija ja työvoimatoimisto tekevät yhdessä. Työvalmentaja tukee työpaikan hakemisessa ja tarvittaessa toimii kuntoutujan tukena uuden työn alkuvaiheessa.

Yhteystiedot


Inksan Klubitalo
Lauttatie 8 C
46900 Inkeroinen
puh. 050 464 5678
inksanklubitalo@gmail.com

Avoinna
ma - to klo 8.30-16.00 ja
pe klo 8.30-14.00

Kymenlaakson sosiaalipsykiatrinen yhdistys ry
Naukiontie 23
45700 Kuusankoski
tukitalo@toitu.fi

Parik- säätiö
Hemmintie 13
45720 Kuusankoski
puh. 020 743 7240

Parik-säätiön Vire-talot

Kouvolan Vire-talo
Eräpolku 16
45130 Kouvola
puh. 040 7520 386

Kuusankosken Vire-talo
Keskusaukio 1
45700 Kuusankoski
puh. 040 7520 396

Kymenlaakson erityishuollon kuntayhtymä - Carea
Keskuslaitoksentie 40
45740 Kuusankoski
puh. vaihde 020 615 9000 kymenlaakson.erityishuolto@kymshp.fi

Kouvolan työvoiman palvelukeskus
Kouvolankatu 30 (4. krs.)
45100 Kouvola
puh. 020 615 5198

Kouvola.fi käyttää evästeitä sivuston käytön helpottamiseksi ja käyttöä koskevien tilastojen keräämiseksi. Kun käytät tätä verkkosivua, hyväksyt evästeiden käytön ja tietosuojaselosteemme

Tietosuojaselosteemme