+
-+ Tulosta

Sosiaali- ja kuntoutusasiat

Kouvolan kaupungin sosiaalipalvelut

Kansaneläkelaitoksen (KELA)
Kansaneläkelaitoksen hoitamia etuuksia ovat mm. työmarkkinatuki, yleinen asumistuki, opintotuki, sairaskulukorvaukset yms.

Mannerheimin lastensuojeluliitto / Lasten ja nuorten kuntoutussäätiö
Lasten ja nuorten kuntoutustukisäätiö tuottaa ja kehittää monipuolisia kuntoutuspalveluja mm. vammaisille ja pitkäaikaissairaille sekä psyykkisissä ja sosiaalisissa vaikeuksissa oleville lapsille, nuorille ja heidän perheilleen. Avainsanoja ovat lapsen näkökulma, kokonaisvaltainen kuntoutus ja yhteistyö perheen muun palveluverkoston kanssa. Kuntoutuspalvelut voivat sisältää laitoskuntoutusta, sopeutumisvalmennusta, avokuntoutusta ja kotikäyntejä.

Lasten ja nuorten kuntoutuspalveluista tietoa täältä: Lastenkuntoutus

Sosiaaliasiamies
Sosiaaliasiamies on puolueeton henkilö, joka toimii asiakkaan edun turvaajana. Sosiaaliasiamies ei tee päätöksiä eikä myönnä etuuksia, vaan hänen tehtävänsä on antaa neuvoja. Sosiaaliasiamies voi toimia asiakkaan ja työntekijän välimiehenä ongelmatilanteissa. Kouvolan kaupunki ostaa sosiaaliasiamispalvelun Kaakkois-Suomen osaamiskeskus Oy Socomilta yhdessä muiden Kymenlaakson kuntien kanssa.

Sosiaaliasiamiehen tehtävänä on

  • neuvoa asiakkaita sosiaalihuollon asiakaslain soveltamiseen liittyvissä asioissa
  • avustaa asiakasta muistutuksen tekemisessä
  • tiedottaa asiakkaan oikeuksista
  • toimia muutenkin asiakkaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi

Henkilökohtaista käyntiä varten on syytä varata aika etukäteen.


Kouvola.fi käyttää evästeitä sivuston käytön helpottamiseksi ja käyttöä koskevien tilastojen keräämiseksi. Kun käytät tätä verkkosivua, hyväksyt evästeiden käytön ja tietosuojaselosteemme

Tietosuojaselosteemme