+
-+ Tulosta

Asuntosanastoa

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö

A

Alivuokralainen on vuokrannut osan huoneistosta, jossa myös alivuokranantaja tai huoneiston omistaja asuu.

Arava-asunto on valtion osalainoittama tai korkotukema asunto, johon asukkaaksi pääsylle on säädetty valintaedellytykset ja jonka vuokra yleensä muodostuu ns. omakustannusperiaatteella.

Aravalaina on valtion myöntämä asuntolaina, jota voidaan anoa kunnalta myös oman talon rakentamista varten (sana arava tulee vuonna 1966 lakkautetusta Asuntojen Rahoitusvaltuuskunnasta).

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA). Valtion asuntorahasto muuttui Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskukseksi vuoden 2008 alussa. ARA kuuluu ympäristöministeriön alaisuuteen ja myöntää asumiseen ja rakentamisen liittyviä avustuksia, tukia ja takauksia sekä ohjaa ja valvoo ARA-asuntokannan käyttöä. ARA on myös mukana asumisen kehittämiseen ja asuntomarkkinoiden asiantuntijuuteen liittyvissä hankkeissa ja tuottaa alan tietopalvelua.

Asumislisä on Kela:n myöntämä tuki yksin asuville opiskelijoille.

Asumisoikeusasumisessa asukas maksaa asumisoikeusmaksun ja on siten saanut haltuunsa asunnon hallinnan. Asukas maksaa kuukausittain käyttövastiketta.

Asumisoikeusasunto on asunto, jota hallitaan asumisoikeussopimuksen perusteella.

Asumisoikeussopimus on se paperi, jonka perusteella asumisoikeusasuntoa hallitaan. Tarvittava omarahoitusosuus 10-15 prosenttia asunnon alkuperäisestä hankintahinnasta.

Asumistuki on valtion maksama ja Kela:n (Kansaneläkelaitoksen) myöntämä tukimääräraha, jota anotaan Kela:lta asumiskustannusten kattamiseen. Asumistukeen ovat yleensä oikeutettuja työttömät ja pienituloiset.

Asuntoetu tarkoittaa, että asunnonkäyttöoikeus on osa asukkaan palkkaa.

Asunto saadaan tavallisesti hallintaan vuokrasopimuksen, osakkeen tai kiinteistön omistamisen tai asumisoikeussopimukseen perusteella.

Asuntoasiain neuvottelukunta toimii ympäristöministeriön yhteydessä. Neuvottelutoimikunta seuraa ja edistää asuntopoliittista keskustelua.

Asunto-ohjelma tai asuntostrategia on kunnan laatima ja hyväksymä asunto-olojen kehittämisohjelma.

Asunto-osakeyhtiön osakkeet antavat oikeuden hallita yhtiöjärjestyksessä määrättyjä huoneistoja yhtiön omistamassa talossa. Yleensä käytetään sanaa asuntoyhtiö.

Asuntorahasto muuttui Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskukseksi vuoden 2008 alussa. Katso tarkemmin Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus.

AsOy-lyhennettä käytetään yleisesti asunto-osakeyhtiössä.

Asuntosäästöpalkkio on valtion nuorille asuntosäästäjille maksama korkolisä ASP-säästötilille kertyneelle summalle.

Alkuun

B

Bruttoansio on työstä maksettava palkka tai muu palkkio, josta ei ole vielä vähennetty veroja.

Alkuun

E

Ennakkovuokra
on etukäteen maksettua asunnon vuokraa, jota vastaan saa vuokra-aikaa.

Alkuun

H

Hallintamuoto
on se tapa, jolla asuntoa hallitaan. Yleensä vuokraaminen, omistaminen tai asumisoikeussopimus. Muita asunnon hallintamuotoja ovat mm. valtaaminen (so. ei sopimusta) tai syytinki (= asuu asunnossa sukulaissuhteeseen perustuen, ei sopimusta).

Alkuun

J

Järjestelypalkkion
pankki perii myöntämästään asuntolainasta ja muista lainoista.

Alkuun

K

Kalenterikuukausi
on aika kuukauden ensimmäisestä päivästä kuukauden viimeiseen päivään.

Kansaneläkelaitos (Kela) on eduskunnan valvonnassa toimiva itsenäinen sosiaalivakuutuslaitos, jolta voi hakea tukea asumiseen ja elämiseen.

Kiinteistöyhtiö tai kiinteistöosakeyhtiö on yhtiö, joka on perustettu yleensä vuokra-asuntoina tai liiketiloina käytettävän talon omistamista ja hallintoa varten.

Koy on kiinteistöosakeyhtiön yleisesti käytetty lyhenne.

Korkotuki on valtion maksama tuki lainansaajalta pankkilainasta perittävän koron alentamiseksi.

Korkotukilaina
on luottolaitoksen, kuten pankin lainansaajalle myöntämä laina, jolle valtio maksaa korkotukea.

Alkuun

L

Leimaveroa maksetaan valtiolle asuntokaupan yhteydessä.

Luotonvarausprovisio on pankkien asuntolainasta ja myös muista lainoista perimä maksu.

Lyhytaikainen vuokra-asuntokorkotuki
on luottolaitoksen myöntämä laina, jolle valtio maksaa korkotukea enintään 8 vuoden ajan. Asuntoja on käytettävä vuokra-asuntoina 10 vuotta.

Alkuun

N

Nettoansio on palkka tai palkkio, josta on vähennetty verot.

Alkuun

O

Omarahoitusosuus asunnonostajan tulee itse säästää tai hankkia pankin tai muiden rahoituslaitosten myöntämän rahoituksen lisäksi.

Opintotuki
on tukimääräraha, jonka Kela myöntää opiskelumenojen kattamiseen ja joka sisältää myös asumistuen. Opintotuki anotaan opintotukiviranomaisilta.

Opiskelija-asuntoyhteisö
on säätiö tai yhteisö, joka rakennuttaa, hallitsee tai välittää opiskelija-asuntoja.

Alkuun

P

Pitkäaikainen vuokra-asuntokorkotuki on luottolaitoksen myöntämä laina, jolle valtio maksaa korkotukea enintään 18 vuoden ajan. Asuntoja on käytettävä vuokra-asuntoina 20 vuotta.

Alkuun

R

Rakennuttaja on henkilö, yritys tai yhteisö, joka hankkii asunnon rahoituksen, tonttimaan ja rakentajan ja joka vastaa asunnon valmistuksesta ja hallinnasta.

Rakentaja
on henkilö, yritys tai yhteisö, joka rakentaa asunnon.

Ruokakunnan
muodostavat perhe tai henkilöt, joille on yhteinen talous ja jotka yleensä asuvat samassa asunnossa. Ruokakunta voi muodostua myös yhdestä henkilöstä.

Alkuun

T

Takuuvuokra on itse asiassa vakuus ja suuruudeltaan 1-3 kuukauden vuokraa vastaava summa, joka on vuokranantajalla takuuna mm. huoneiston kunnosta ja vuokran maksamisesta. Yleisenä käytäntönä on ollut pankkitalletus, jonka vuokralainen tekee vuokrasuhteen alkaessa ja johon vuokranantajalla on käyttöoikeus. Takuuvuokran, kuten muunkin vakuuden saa takaisin vuokrasuhteen päättyessä, ellei joudu korvaamaan asunnolle tekemäänsä vahinkoa.

Alkuun

V

Valtion asuntorahasto muuttui Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskukseksi vuoden 2008 alussa. Katso tarkemmin Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus.

Vapaarahoitteiseen asuntoon
ei ole saatu valtion tai kunnan lainaa tai korkotukea. Käytetään usein myös nimitystä kovan rahan asunto.

Varainsiirtovero
on mm. asuntokaupan yhteydessä valtiolle maksettava vero.

Vuokrasopimus
tehdään kahtena kappaleena sekä vuokranantajalle että vuokralaiselle ja sillä saadaan vuokraoikeus rakennukseen tai sen osaan (yleensä huoneistoon).

Alkuun

Y

Yhtiövastike maksetaan asunto-osakeyhtiölle, joka kattaa sillä kiinteistön hoitamisesta ja hankkimisesta aiheutuvat kulut. Se vahvistetaan yhtiökokouksessa ja jaetaan asuntoyhtiölaissa tai yhtiöjärjestyksessä määrätyllä tavalla osakkeenomistajien maksettavaksi.

Yleishyödyllinen vuokra-asuntotuottaja
on yhteisö, joka rakentaa ja hallitsee vuokra-asuntoja ilman merkittävää voiton tavoittelua. Yleishyödylliseksi voidaan nimetä valtioneuvoston tai asuntorahaston päätöksellä.

Ympäristöministeriö
seuraa asuntopolitiikan kehittymistä maassamme ja valmistelee keskeiset asumista koskevat lait.

Alkuun

Kouvola.fi käyttää evästeitä sivuston käytön helpottamiseksi ja käyttöä koskevien tilastojen keräämiseksi. Kun käytät tätä verkkosivua, hyväksyt evästeiden käytön ja tietosuojaselosteemme

Tietosuojaselosteemme