+
-+ Tulosta

Kesätyöt

Kesätyöt alaikäisenä

Kesätyö on monelle nuorelle opetukseen liittyvän työelämään tutustumisjakson (TET) lisäksi tärkein keino hankkia käytännön tietoa ja kokemusta työelämästä. Nuoren omat kokemukset vaikuttavat merkittävästi hänen tuleviin koulutus-ja uravalintoihin.


Kesätöiden hakeminen

Kesätöiden hakeminen kannattaa aloittaa ajoissa, jo vuoden alkupuolella. Jos olet aikaisemmin onnistunut saamaan työpaikan, ota yhteys edelliseen työnantajaasi hyvissä ajoin. Mitä aktiivisempi olet, sitä paremmat mahdollisuudet sinulla on saada kesätöitä.

Muista aina ilmoittaa ikäsi työnantajalle heti aluksi. Jos sinut kutsutaa työhaastatteluun, pukeudu asiallisesti ja ota mukaan koulutodistuksesi sekä mahdolliset työtodistuksesi. Vaikka olisit tehnyt lyhytaikaisiakin töitä, kaikesta kannattaa mainita.


Työpaikan varmistuminen

Saatuasi työpaikan pidä huoli siitä, että työnantajalle jää sinusta positiivinen kuva. Saavu töihin ajoissa ja lähde vasta, kun työaikasi on ohi. Ole työtehtävien suhteen oma-aloitteinen, mutta älä silti lähde sooloilemaan, vaan kysy neuvoja. Näin varmistat, että teet asiat oikein, eikä ongelmia synny.

Töiden laadun suhteen ei kannata olla turhan tarkka. Jos tosissasi haluat päästä tienaamaan, saat varautua tekemään monenlaisia töitä. Kaikki mahdollinen työkokemus on tulevaisuudessa eduksi. Työnantajat arvostavat monipuolista kokemusta.


Mistä töitä?

Työ- ja elinkeinotoimistoissa ilmoitetaan työpaikoista, myös sellaisista joita alaikäisillä on mahdollista hakea. Muista mainita alaikäisyytesi jo hakemuksessa. Kysele esimerkiksi siivoushommia tai vaikkapa lehdenjakohommia paikallisten lehtien jakeluosastoilta. Jäätelökioskeille tai vaikkapa leirintäalueille tarvitaan kesäaikana työvoimaa.

Marjanpoiminnasta maksetaan yleensä hyvin. Työstä maksetaan yleensä tuloksen mukaan ja työ on fyysisesti raskasta. Mitään laiskottelulomaa marjanpoiminta ei siis ole. Jos aiot viihtyä marjanpoimintatyössä vähintään kaksi viikkoa, voit hakea etukäteen työvoimatoimistosta liikkuvuusavustusta matkoihin. Kysy työvoimatoimistosta tarkempia ohjeita.


Työlainsäädäntö

Nuoria työntekijöitä koskeva laki tuli voimaan 1.1.1994. Nuoreksi työntekijäksi katsotaan alle 18-vuotias ja kaikkiin alle 18-vuotiaisiin työntekijöihin sovelletaan erityissäännöksiä. On myös olemassa erityisiä määräyksiä, jotka koskevat nuorten työntekijöiden työsuojelua, nuorille vaarallisia töitä ja nuorille sopivia töitä.


Vakituinen työ

Vakituiseen työhön voidaan ottaa 15- vuotias henkilö, joka on suorittanut oppivelvollisuutensa. Käytännössä oppivelvollisuus tulee yleensä suoritettua vasta 16-vuotiaana, jolloin useimmat nuoret päättävät peruskoulunsa. 15 vuotta täyttänyt, oppivelvollisuuden suorittanut voi tehdä työtä saman määrän kuin täysi-ikäinen. Työaika on sijoitettava klo 06:n ja 22:n välille. Oppivelvollinen nuori voi koulujen loma-aikana olla työssä yhtä paljon kuin täysi-ikäinenkin. Kouluaikana oppivelvollisen nuoren työaika voi olla vapaapäivinä enintään 7 tuntia ja koulupäivinä enintään 3 tuntia. Yhteenlaskettu oppituntien ja työajan pituus ei saisi ylittää 8 tuntia. Viikoittainen työaika saa olla enintään 12 tuntia. 15 vuotta täyttänyt saa tehdä ylitöitä enintään 80 tuntia kalenterivuodessa.


Tilapäinen työ

Tilapäiseen työhön voidaan tietyin edellytyksin palkata myös alle 15-vuotias henkilö. 14-vuotias tai saman kalenterivuoden aikana 14 vuotta täyttävä henkilö voidaan palkata kevyeen työhön enintään puoleksi koulun loma-ajasta. Työaika saa olla loma-aikana enintään 7 tuntia vuorokaudessa ja 35 tuntia viikossa. Työaika on pääsääntöisesti sijoitettava klo 08:n ja 20:n välille. Alle 15-vuotiaan on saatava vähintään 38 tuntia kestävä yhtäjaksoinen viikkolepo. Koulutyön ohessa 14-vuotias voi tehdä tilapäistä tai kestoltaan lyhytaikaista työtä. Alle 15-vuotias ei saa tehdä ylitöitä.

Myös alle 14-vuotias voidaan palkata tilapäisesti esiintyjäksi tai avustajaksi taide- tai kulttuuriesitykseen tai vastaavaan tapahtumaan. Tällöin tarvitaan kuitenkin työsuojelulautakunnan poikkeuslupa.

Työnantaja on velvollinen ohjaamaan ja neuvomaan nuorta työntekijää niin, että hän voi selvitä ilman vahinkoa työtehtävistään. Erityisen tärkeää tämä on silloin, kun nuori ei ole saanut työhönsä ammatillista koulutusta. Sinulla on siis oikeus vaatia perusteellista perehdytystä!


Työturvallisuus

Nuorelle sopivia töitä ovat esimerkiksi:

 • Lehtien ja mainosten jako
 • Myyntityö tilaisuuksissa
 • Lähettityö
 • Toimistotyöt
 • Esiintymiset
 • Puhtaanapito- ja siivoustyöt
 • Varastotyöt
 • Istutus- ja poimintatyöt
 • Majoitus- ja ravitsemusliikkeissä tehtävät avustavat työt

Alle 18-vuotiailta kiellettyjä töitä ovat:

 • Työt, jotka edellyttävät ikään tai kokemukseen nähden rasitusta tai huomattavaa vastuuta omasta tai toisten turvallisuudesta tai huomattavaa taloudellista vastuuta.
 • Kuolleiden käsittely ja kuljetus
 • Teurastustyö
 • Työt, joissa esiintyy ionisoivaa säteilyä.
 • Yksin työskentely silloin, kun siihen liittyy ilmeinen tapaturman tai väkivallan vaara.
 • Sukellustyö
 • Palo- ja räjähdysvaarallisten aineiden ja 1. luokan palavien nesteiden valmistus, kuljetus ja käsittely ilmeisen palovaarallisissa oloissa.
 • Psykiatristen potilaiden hoito sekä psyykkisesti tai sosiaalisesti häiriintyneiden henkilöiden huolto ja muut vastaavat työt.
 • Työt, joissa käsitellään sytostaatteja.
 • Työt, joista on erikseen säädetty tai määrätty.


Kun lopetat työpaikassa, pyydä työnantajalta työtodistus, vaikka työsuhde olisi lyhytkin. Näin sinulla on seuraavaa työpaikkaa hakiessasi konkreettista näyttö aikaisemmasta työkokemuksestasi.

Kouvola.fi käyttää evästeitä sivuston käytön helpottamiseksi ja käyttöä koskevien tilastojen keräämiseksi. Kun käytät tätä verkkosivua, hyväksyt evästeiden käytön ja tietosuojaselosteemme

Tietosuojaselosteemme