Näpistyskeskustelujen tavoitteena on nopea puuttuminen nuoren rikolliseen käyttäytymiseen, nuoren elämäntilanteen kartoittaminen hänen perheensä kanssa sekä nuoren ohjaaminen tarvittavien tukitoimien pariin.

Palvelun kohderyhmänä ovat kouvolalaiset 12 – 18 -vuotiaat nuoret, jotka joutuvat lievän rikollisen toiminnan (esim. näpistely) vuoksi tekemisiin viranomaisten kanssa.

Rikosten ehkäisy työmuotona vahvistaa nuoren moraalista ajattelutapaa ja sen avulla puututaan ajankohtaisiin ja alueellisiin ilmiöihin.

Kun nuori on jäänyt kiinni näpistyksestä, perhe ohjataan lapsiperheiden sosiaalityön arvioinnissa ottamaan yhteyttä erityisnuorisotyöhön, missä nuorelle järjestetään näpistyskeskustelu. Interventioon osallistuu nuori huoltajansa kanssa.

Näpistyskeskustelussa käydään läpi tapahtuma tai huoli, joka on johtanut lastensuojeluilmoituksen tekemiseen. Interventiossa pohditaan yhdessä näpistyksen syitä ja seurauksia. Tarvittaessa nuoren kanssa aloitetaan yksilötyö.

Päivitetty 2.5.2023

Sivun alkuun