Kouvolan nuorisopalvelut ovat kehittäneet digitaalista osaamistaan vuodesta 2014 asti, sekä omien hankkeiden avulla että osana Kaakkois-Suomen kuntien Junareissu-hanketta. Digitaalisen nuorisotyön kehittäminen ei kuitenkaan koskaan pääty, koska digitaalinen kenttä ja nuorten käyttämät sovellukset muuttuvat koko ajan.

Kolmivuotisen hankkeen tavoitteita ovat nuorten kohtaaminen verkossa, osallistamisen ja vaikuttamismahdollisuuksien lisääminen digitaalisia työkaluja ja -menetelmiä käyttäen ja nuorisopalveluiden työntekijöiden digitaalisen osaamisen lisääminen.

Keinoina tavoitteiden saavuttamiseksi ovat mm. diginuoriso-ohjaajan palkkaaminen, nuorisopalveluiden työntekijöiden kouluttaminen ja innostaminen digitaaliseen nuorisotyöhön, diginuoriso-ohjaajan aktiivinen läsnäolo verkossa, nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien lisääminen reaalimaailmassa sekä verkossa.

Vuosina 2017 – 2020 hanketta rahoittaa Etelä-Suomen aluehallintovirasto.

Päivitetty 10.12.2020