Tiedote vanhemmille nuorten kyselystä

Kunnan nuorisotiloilla kerätään kyselyllä nuorilta palautetta nuorisotyöstä. Kysely toteutetaan yhtä aikaa monilla paikkakunnilla Suomessa. Vastauksiasi käytetään nuorisotyön arviointiin ja kehittämiseen. Kyselyssä syntynyttä tietoa käytetään myös Nuorisotutkimusseuran toteuttamaan nuorisotyön tutkimukseen ja arvioinnin kehittämiseen.

Tutkimushanke on osa Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaa kunnallisen nuorisotyön osaamiskeskus Kanuunan toimintaa. Lisätietoa tutkimuksesta:
https://www.nuorisotutkimusseura.fi/images/hankkeet/Osaamiskeskukset/tutkimussuunnitelma_kanuuna_261021.pdf.

Kysely tulee olemaan avoinna nuorisotiloilla kahden viikon ajan 15.11.–30.11. 2021. Nuori vastaa kyselyyn nimettömänä eikä hänen tarvitse kertoa itsestään muitakaan tietoja, joiden perusteella hänet voisi tunnistaa. Tutkimukseen osallistuminen on nuorelle täysin vapaaehtoista.

Kyselyn alussa nuorelta kysytään lupa hänen vastaustensa tutkimuskäyttöön sekä arkistointiin Tietoarkistoon (https://www.fsd.tuni.fi/fi/). Jos nuori ei halua vastauksia käytettävän tutkimuksessa, hänen vastauksiaan ei toimiteta Nuorisotutkimusseuralle. Myös omien vastausten arkistoinnista voi kieltäytyä.
Mikäli et halua, että lapsesi tai huollettavasi osallistuu yllä kuvattuun tutkimukseen, ole yhteydessä alla mainittuihin tutkimuksen vastuuhenkilöihin.

Nuorisotutkimusseurassa tutkimuksesta vastaavat FT, dos., vastaava tutkija Tomi Kiilakoski (tomi.kiilakoski(at)nuorisotutkimus.fi, 040 504 6432) ja FT, KTM, tutkijatohtori Eila Kauppinen (eila.kauppinen(at)nuorisotutkimus.fi, 044 416 5335), joilta voit tarvittaessa kysyä lisää tutkimuksesta.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.