NuortenTalot suljettu – nuorisopalvelut toimivat verkossa 2.-22.12.

Kouvolan kaupunki ottaa yhdessä muiden Kymenlaakson kuntien kanssa käyttöön rajoitustoimenpiteitä kolmeksi viikoksi, ajalla 2.– 22. joulukuuta. Toimenpiteiden tarkoituksena on hidastaa koronan leviämistä alueellisesti. NuortenTalot suljetaan ja nuorisopalvelut siirretään verkkoon. Yksittäiset välttämättömät asiakaskohtaamiset ovat mahdollisia sisätiloissa noudattamalla turvavälejä ja käyttämällä maskeja.

Kymenlaakso siirtyi koronapandemiassa maanantaina leviämisvaiheeseen. Kouvolan kaupunki ottaa yhdessä muiden Kymenlaakson kuntien kanssa käyttöön rajoitustoimenpiteitä kolmeksi viikoksi, ajalla 2.– 22. joulukuuta. Toimenpiteiden tarkoituksena on hidastaa koronan leviämistä alueellisesti.

Kaupungin tekemät rajoitustoimenpiteet koskevat kaupungin tilojen käyttöä ja palveluita. Lisäksi aluehallintovirasto on antanut yleisötapahtumiin ja yleisiin kokoontumisiin liittyviä rajoituksia.

– Kaupungin ja aluehallintoviraston linjaamat toimenpiteet ovat tärkeitä, ja mutta yksinään ne eivät riitä. On tärkeää, että jokainen meistä toimii vastuullisesti omassa henkilökohtaisessa elämässään ja välttää esimerkiksi isompien perhe- ja sukutapaamisten järjestämistä sekä matkustamista. Olemme jaksaneet Kymenlaaksossa noudattaa hyvin koronarajoituksia, noudatetaan niitä jatkossakin, kaupunginjohtaja Marita Toikka toteaa.

Rajoitustoimenpiteet ovat voimassa kolme viikkoa

Rajoitustoimenpiteet perustuvat Kymenlaakson alueellisen koronakoordinaatioryhmän esitykseen maanantaina 30.11. Toimenpiteet perustuvat sosiaali- ja terveysministeriön 24.11. antamaan ohjauskirjeeseen leviämisvaiheen toimenpiteiksi. Kunnat ja aluehallintovirasto tekevät päätökset rajoituksista omalla toimivallallaan.

Rajoitukset ovat voimassa kolmen viikon ajan 2.12.– 22.12. Yleisötilaisuuksia ja tapahtumia koskeva aluehallintoviraston määräys on voimassa 1.– 20.12.

Yli kymmenen henkilön yleisö- ja yksityistapahtumat tulee rajoittaa kymmeneen henkeen

Aluehallintovirasto on 30.11. antanut määräyksen, joka rajoittaa yleisötilaisuuksien, tapahtumien ja yleisten kokoontumisten yleisömäärän enintään kymmeneen (10) henkeen. Rajoitus on voimassa 1.– 20.12.2020.
Kymsote suosittelee, että yli kymmenen hengen yksityistilaisuuksia tai perhejuhlia ei järjestetä, eikä tällaisiin myöskään osallistuta.

Julkiset tilat suljetaan kolmeksi viikoksi, kirjastojen lainaustoiminta jatkuu

Kouvolan urheilu- ja sisäliikuntapaikat (myös uimahallit) suljetaan. Yksityisten liikunta- ja urheilupaikkojen sulkemista suositellaan.

Kulttuuritilojen ja kirjastojen tapahtumat perutaan. Kirjastojen oleskelutilat, kuten lehtisalit suljetaan. Kirjastoissa lainaus- ja palautustoiminta jatkuvat siten, että oleskelu kirjastoissa on enintään 15 minuuttia per käyntikerta. Kirjastoauton liikennöinti keskeytetään. Museoiden asiakasmäärä rajataan kerrallaan maksimissaan kymmeneen henkilöön.

NuortenTalot suljetaan ja nuorisopalvelut siirretään verkkoon. Yksittäiset välttämättömät asiakaskohtaamiset ovat mahdollisia sisätiloissa noudattamalla turvavälejä ja käyttämällä maskeja.

Kauppakeskusten yleiset oleskelutilat sekä sisäleikkipuistot ja sisäleikkipaikat suositellaan suljettavaksi.

Toinen aste siirtyy etäopetukseen, kansalaisopiston aikuisten ryhmien toiminta keskeytetään

Lukiot ja ammattiopisto siirtyvät etäopetukseen. Välttämätön lähiopetus, kuten näyttökokeet ja välttämätön käytännön harjoittelu, ovat mahdollisia suojautumisohjeita noudattaen.

Kansalaisopiston aikuisten ryhmien toiminta keskeytetään. Lasten kurssitoimintaa jatketaan rajoitetusti.

Aikuisten ja yli 15-vuotiaiden nuorten ryhmäharrastustoiminta suositellaan keskeytettäväksi

Aikuisten ja yli 15-vuotiaiden nuorten ryhmäharrastustoiminta sisätiloissa suositellaan kaikissa tapauksissa keskeytettäväksi. Yksilöohjausta voidaan toteuttaa turvallisuusohjeet huomioon ottaen. Mahdollisuuksien mukaan harrastustoimintaa voi toteuttaa etämuotoisena.

Alle 15-vuotiaiden lasten ja nuorten harrastustoimintaa voi jatkaa harkinnanvaraisesti, erityisesti suositellaan toimittavaksi ulkotiloissa. Esimerkiksi alle 15-vuotiaiden urheilujoukkueiden harjoituksia voi jatkaa ulkotiloissa.

Ammattilaisurheilun harjoitustoiminta turvataan siten, että kokoontumisrajoituksia tulee noudattaa. Kaikki joukkuelajien ottelut ja pelit suositellaan keskeytettäväksi.

Kymenlaaksossa on voimassa vahva suositusta käyttää kasvomaskia

Yli 15-vuotiaille suositellaan nyt erityisen vahvasti kasvomaskin käyttöä

• julkisessa liikenteessä sekä takseissa kuljettajalle ja matkustajille
• julkisissa tiloissa ja tilaisuuksissa
• yksityisten palveluntarjoajien tiloissa (kaupat, pankit jne.)
• toisen asteen oppilaitoksissa lähiopetuksessa
• harrastustoiminnassa
• työpaikoilla lähityössä
• sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstölle kaikissa kontakteissa

Koulujen ja päiväkotien sisätiloissa olevien aikuisten vierailijoiden, huoltajien ja työntekijöiden tulee käyttää kasvomaskia tai -visiiriä.

Etätyötä suositellaan, matkustamista tulisi välttää

Kaikkia Kouvolan työnantajia suositellaan järjestämään etätyötä kaikissa sellaisissa työtehtävissä, joissa se on tilapäisestikin mahdollista. Mikäli etätyö ei ole mahdollista, suositellaan, että työnantaja ohjeistaa kasvomaskin käyttöön kaikissa työtiloissa, vaikka turvavälien pitäminen olisi mahdollista. Ruokailuja ja kahvitaukoja tulee porrastaa.

Suositellaan välttämään liikkumista kaikille alueille, joissa koronavirustilanne on Kymenlaaksoa vaikeampi, kuten Uusimaa, Päijät-Häme ja Pohjois-Pohjanmaa. Samoin matkustamista pohjoisen hiihtokeskuksiin ja ulkomaille tulee välttää. Tämä koskee myös kaksoiskansalaisten liikkumista Venäjän ja Suomen välillä.

Lisätietoja:

Kaupunkitasoiset rajoitustoimet ja suositukset:
kaupunginjohtaja Marita Toikka, puh. 020 615 3100, marita.toikka@kouvola.fi
turvallisuuspäällikkö Johanna Franzén, puh. 020 615 9019, johanna.franzen@kouvola.fi

Kasvatuksen ja opetuksen toimialan rajoitustoimet:
kasvatus- ja opetusjohtaja Veikko Niemi, puh. 020 615 7727, veikko.niemi@kouvola.fi

Liikunnan ja kulttuurin toimialan rajoitustoimet:
liikunta- ja kulttuurijohtaja Vesa Toikka, puh. 020 615 3831, vesa.toikka@kouvola.fi

Sivun alkuun