Koulunuorisotyössä nuoriso-ohjaaja on turvallinen aikuinen, jolla on aikaa nuorille koulun arjessa. Nuorisotyöntekijän työtehtäviin kuuluu muun muassa yhteisöllisyyteen kasvattaminen, kiusaamisen ehkäiseminen ja kouluviihtyvyyden parantaminen. Koulunuorisotyöntekijöitä on Kouvolan yläkouluissa.

Koulunuorisotyöntekijän työnkuva muotoutuu koulun tarpeiden mukaan.

Työmuotoja ovat:

 • ryhmäytykset / jatkoryhmäytykset
 • välituntitoiminta
 • tapahtumien järjestäminen
 • pienryhmätoiminta
 • seksuaalikasvatusoppitunnit
 • päihdekasvatusoppitunnit
 • mediakasvatusoppitunnit
 • teematunnit ja -viikot koulun tarpeiden mukaan
 • yksilötapaamiset ja keskustelut
 • toiminta yhteistyössä tukioppilaiden ja oppilaskunnan hallituksen kanssa
 • oppilashuoltotyö

Koulun ja nuorisotyön yhteistyö aktivoi alueen nuoria vaikuttamaan omaan elinympäristöönsä ja osallistumaan nuorten palveluiden kehittämiseen.

Koulunuorisotyön tavoitteet:

 • Ennalta ehkäisevä toiminta
 • Joustava ja nopea reagointi nuoren kasvun tukemiseksi
 • Yhteisöllisyyden ja osallisuuden vahvistaminen
 • Nuoren yksilöllisyyden tukeminen
 • Koulun työrauhan tukeminen
 • Nuorisopalveluiden toiminnan tutuksi tuominen
 • Moniammatillisuus ja poikkihallinnollisuus
 • Nivelvaiheen ohjaus ja tukeminen

Koulunuorisotyötä tekevät nuoriso-ohjaajat ovat nuorten tavattavissa myös alueiden NuortenTaloilla. Koulunuorisotyöntekijä kohtaa samoja nuoria eri ympäristössä, oppii tuntemaan alueen ilmiöitä laaja-alaisesti ja tulee tunnetuksi nuorten keskuudessa. Näin ollen myös kynnys osallistua nuorisopalveluiden toimintaan on alhaisempi.

Päivitetty 12.7.2024

Sivun alkuun