Nuorten parissa tehtävä ehkäisevä päihdetyö on päihteiden aiheuttamien haittojen ennaltaehkäisyä ja vähentämistä. Kohderyhmänä ovat alle 18-vuotiaat nuoret ja heidän lähiverkostonsa. Erityisnuorisotyöntekijät toteuttavat ehkäisevää päihdetyötä.

Ehkäisevä päihdetyö kohdistuu alkoholiin, huumausaineisiin, tupakkaan ja muihin päihtymiseen käytettyihin aineisiin.

Tavoitteena on edistää kouvolalaisten nuorten terveyttä ja hyvinvointia sekä vähentää päihteiden käyttöä ja nostaa päihteiden käytön kokeiluikää.

Koronatartuntojen ehkäisemiseksi erityisnuorisotyön on siirtynyt toimimaan verkossa ainankin 31.5.2020 asti. Kohtaamiset tapahtuvat eri verkkopalveluja hyödyntäen. Ota reippaasti yhteyttä erityisnuorisotyöntekijöihin!

Yleinen ehkäisevä päihdetyö

Yleisessä ehkäisevässä päihdetyössä pidetään päihdeoppitunteja, päihdeputkia sekä vanhempainiltoja kouluissa ja oppilaitoksissa. Yleistä tietoisuutta päihteistä pyritään lisäämään erilaisilla kampanjoilla ja tapahtumilla sekä valtakunnallisella ehkäisevän päihdetyön viikolla.

Kohdennettu ehkäisevä päihdetyö

Kohdennetussa ehkäisevässä päihdetyössä tuetaan nuorta ja hänen läheisiään yksilötyönä ja pienryhmissä. Muun muassa päihdekeskusteluja käydään ensi kertaa päihteitä kokeilleiden nuorten kanssa.

Päivitetty 6.5.2020