Etsivä nuorisotyö pyrkii tavoittamaan ne 16–29-vuotiaat nuoret, jotka etsivät suuntaa elämäänsä. Se on tarkoitettu esimerkiksi nuorille, joilla ei ole koulu- tai työpaikkaa, tai jotka ovat keskeyttäneet varusmiespalveluksen. Etsivältä nuorisotyöntekijältä nuori saa apua ja tukea arkeen sekä vinkkejä siitä, millaisia palveluita tarvitsee.

Näitä palveluja ovat esimerkiksi päihde- ja mielenterveyspalvelut, talous- ja asuminen, oppilaitokset ja erilaiset virastot.

Työskentelyn lähtökohtia ovat nuorilähtöisyys, vapaaehtoisuus, luottamuksellisuus ja maksuttomuus. Työskentely on tavoiteellista ja nuoren lähtökohdat huomioivaa.

Etsivää nuorisotyötä toteutetaan yksilöohjauksena, ryhmätoimintana, sekä monialaisena verkostoyhteistyönä.

Yksilöohjaus

Yksilöohjauksessa nuori ohjataan palvelujen piiriin, ja häntä tuetaan  niissä asioimisessa. Yhdessä nuoren kanssa kartoitetaan erilaisia vaihtoehtoja, suunnitellaan tulevaisuutta ja opetellaan arjenhallintaa.

Yksilöohjaus sisältää:

  • rinnallakulkemista
  • motivointia
  • keskusteluja
  • virasto- ja muita asiointeja yhdessä nuoren kanssa.

Nuorisotyöntekijä auttaa nuorta niin kauan kuin apua suunnitelmallisesti tarvitaan ja paikassa, jossa nuori haluaa.

Ryhmätoiminta

Ryhmässä yksinäisyys karkottuu! Ryhmä tarjoaa turvallisen paikan tavata muita.

Ryhmiä perustetaan nuorten tarpeiden mukaan, esimerkiksi liikunta- ja tyttö-/poika -ryhmä.

Ryhmät voivat olla avoimia tai suljettuja. Osa ryhmistä on non stop-tyyppisiä ryhmiä ja osa määrämittaisia ryhmiä.

Monialainen verkostoyhteistyö

Monialainen verkostoyhteistyö auttaa nuorta hyödyntämään olemassa olevia nuorten palveluja.

Monialaista verkostoyhteistyötä toteutetaan:

  • osallistumalla erilaisiin moniammatillisiin asiantuntijaryhmiin
  • toimimalla yhdessä nuoren kanssa eri palveluissa, rakentamalla ja kokoamalla verkostoa nuoren ympärille.

Nuorten Matala

Kymsoten Nuorten Matala yksiköt tarjoavat matalan kynnyksen ohjausta ja neuvontaa, hoidon ja tuen arviointia sekä nuoren ja perheen tarpeeseen vastaavia hoito- ja tukitoimia ilman lähetettä, kun nuorella tai hänen vanhemmillaan tai toisella viranomaisella on huolta esimerkiksi:

Nuoren koulu- tai opiskeluasioista
Nuoren mielenterveyteen tai päihteiden käyttöön liittyvistä kysymyksistä
Nuoren itsenäistymiseen liittyvistä kysymyksistä
Nuoren käyttäytymiseen liittyvistä asioista
Vanhemmuuteen tai kasvatukseen liittyvistä kysymyksistä
Kodin ristiriitatilanteista

Tutustu Kymsoten Nuorten Matalan palveluihin tästä linkistä:
Nuorten Matala / Kymsote

Päivitetty 6.6.2022