Erityisnuorisotyön tarkoituksena on ennalta ehkäisevästi vahvistaa nuoren yksilöllistä kykyä kasvaa ja kehittyä sekä tukea nuoren itsetunnon vahvistumista. Palvelusta nuori saa valmiuksia selviytyä elämänhallintaansa, kasvuunsa, sosiaalisiin suhteisiin tai elämänlaatuun liittyvissä vaikeuksissa. Teemoina ovat mm. päihteet, kaverisuhteet ja pelaaminen.

Erityisnuorisotyön kohderyhmää ovat kouvolalaiset 12 – 18 -vuotiaat nuoret ja perheet, jotka tarvitsevat elämässään tukea.

Erityisnuorisotyön teemoja ovat:


• kaverisuhteet, yksinäisyys
• kiusaaminen
• itsetunto
• haasteet koulussa tai vapaa-ajalla
• pelaaminen
• päihteiden käyttö
• näpistykset
• seksuaalisuus
• muut nuoruuteen liittyvät asiat

Erityisnuorisotyötä tehdään:

Yksilötyönä,

jonka tavoitteena on
• nuoren yksilöllisen kasvun ja kehityksen tukeminen
• huolen kohteena olevien nuorten suunnitelmallinen tukeminen
• luotettava ja turvallinen aikuiskontakti
• nuoren valmiuksien tukeminen

Pienryhmätoimintana,

jonka tavoitteena on
• luoda nuorille turvallinen ympäristö, jossa harjoitella vuorovaikutusta ja sosiaalisia taitoja
• vertaistuen mahdollistaminen, omien vahvuuksien löytäminen ja kehittäminen
• tarjota mielekästä ohjattua vapaa-ajan toimintaa

Ryhmätoimintaa järjestetään toiveiden mukaan, esim. tyttö- ja poikaryhmiä, toiminnallisia ryhmiä, keskustelevia ryhmiä ja kesäryhmiä. Luottamuksen turvaamiseksi ryhmät toteutetaan 4 – 8 nuoren suljettuina ryhminä.

Oppitunnit ja kampanjat

Erityisnuorisotyöntekijät käyvät pitämässä ehkäisevän päihdetyön ja seksuaalikasvatuksen oppitunteja eri luokka-asteille. Erityisnuorisotyö järjestää vuosittain mm. Älä välitä -kampanjan ja päihdepläjäykset nuorisotiloilla.

Päivitetty 8.5.2024

Sivun alkuun