Kouvolan nuorisopalvelut toteutti yhdessä nuorisovaltuuston kanssa ensimmäisen koko kaupungin laajuisen osallistuvan budjetoinnin kokeilun vuonna 2022. Osallistuva budjetointi saa jatkoa vuonna 2023. Teemana jatkuu kouvolalaisten lasten ja nuorten hyvinvoinnin lisääminen sekä nuorisopalveluiden toiminnan kehittäminen.

Vuonna 2022 ehdotuksia tuli 11 kappaletta koko Kouvolan alueelta. Osa ideoista ylitti budjetin tai eivät olleet toteutuskelpoisia. Tällaisia nuorten ideoita olivat mm. temppu/skeittiparkki Lehtomäkeen, Rytmirekka, moposuora ja ulkokuntosali Valkealaan. Nuorisopalveluiden toteuttamatta jätettävistä toiveista käydään keskustelua kaupungin muiden toimialojen kanssa. Toivomuksena on, että nuorten toiveet otetaan huomioon kaupunkisuunnittelussa.

Toteutukseen päätyivät 2022 Boxin Arcade Machine Valkealaan, Nintendo switch konsoli Kuusankoskelle ja koripallotelineet Kymintehtaan koulun pihalle. Yksi nuorten ideoista oli paikka nuorille kauppakeskus Veturiin. Kevään 2023 toteutuu nuorisotilakokeilu Veturissa ja kartoitetaan Graffitikontin saamista Inkeroisiin. Toteutukseen päätyneissä ideoissa yhdistyivät yhdenvertaisuus ja mahdollisuus idean toteuttamiseen.

Osallistuvan budjetoinnin ideoiden toteutukseen on varattu 10 000 euroa. Määräraha suunnattaan eri puolille kaupunkia (Keskusta, Valkeala, Kuusankoski-Jaala, Myllykoski-Inkeroinen ja Koria-Elimäki).

Osallistua voi monessa eri vaiheessa

Kouvolan nuorisopalveluiden osallistuvan budjetoinnin vaiheet 2023

Ideointivaiheessa 23.1.-28.2.2023 kuka tahansa kouvolalainen iästä riippumatta saa tehdä ehdotuksia siitä, miten kouvolalaisten lasten ja nuorten hyvinvointia voidaan lisätä ja nuorisopalveluiden toimintaa kehittää. Ideoiden antaminen onnistuu kouluilla, nuortentaloilla ja verkossa osoitteessa nuortenkouvola.fi

Työpajavaiheessa 13.3.-26.3.2023 Kouvolan nuorisopalveluiden sekä Kouvolan nuorisovaltuuston osallistavan budjetoinnin -työryhmän jäsenet tarkastavat ideoiden toteutuskelpoisuuden, ja toteutuskelpoiset ideat etenevät äänestysvaiheeseen.

Äänestysvaiheessa 17.4.-21.5.2023 pääsee äänestämään nuortentaloilla, kouluilla ja verkossa äänestysvaiheeseen päässeistä ideoista mieleisensä. Verkossa äänestäminen onnistuu osoitteessa nuortenkouvola.fi. Äänestyksen perusteella toteutusvaiheeseen siirtyy eniten ääniä saaneet ideat. Ideoita toteutetaan määrärahan puitteissa.

Huom!
Tänä vuonna ei ollut tarvetta järjestää äänestystä vaan siirrytään suoraan toteutusvaiheeseen.

Toteutusvaihe alkaa vuoden 2023 elokuussa.

Lisätietoja antavat:
nuorisopalveluyksikön vastaava, maritta.rihu@kouvola.fi, p. 020 615 7794 tai
nuorisotyöntekijä, antti.leminen@kouvola.fi, p. 020 615 6048

Päivitetty 3.6.2024

Sivun alkuun