Nuorisovaltuustossa voivat toimia ja sen jäseneksi voidaan valita valintahetkellä 13 – 20 -vuotiaat nuoret, joiden kotikunta on Kouvola. Nuorisovaltuuston jäsen on oikeutettu jatkamaan nuorisovaltuustossa toimikautensa loppuun saakka, vaikka hän menettää ikään liittyvän vaalikelpoisuuden kesken kauden.

Jokaisella kaupungissa toimivan yläkoulun ja lukion oppilas- tai opiskelijakunnalla on oikeus nimetä nuorisovaltuustoon kaksi edustajaa, Kouvolan yhteislyseolla on oikeus nimetä neljä edustajaa ja Kouvolan seudun ammattiopistolla on oikeus nimetä kuusi edustajaa. Lisäksi valitaan viisi jäsentä, jotka täyttävät yllä mainitut kelpoisuusvaatimukset. Nämä viisi jäsentä valitaan jäsenhakemuksen perusteella, Jäsenhakemuksen täyttämisen mahdollisuudesta tiedotetaan Kouvolan kaupungin viestintäkanavissa, ja valinnan tekee nuorisovaltuuston hallituksen valtuuttama henkilö.

Oppilas- ja opiskelijakuntien tulee nimetä edustajansa nuorisovaltuuston jäseneksi valintavuosittain 1.12. mennessä ja ilmoittaa siitä nuorisovaltuustolle. Uudet nuorisovaltuuston jäsenet kaudelle 2020 – 2021 valittiin 1.12.2019 mennessä.

Nuorisovaltuuston täydentäminen

Jäsenen erotessa tehtävästään valinnan tehnyt oppilas- tai opiskelijakunta nimeää uuden jäsenen eronneen tilalle. Uusia jäseniä voidaan nimetä 31.5.2021 saakka. Tällä hetkellä vapaana olevia koulun edustuspaikkoja nuorisovaltuustoon on seuraavissa kouluissa:

Viialan koulu kaksi (2) paikkaa
Tähteenkadun koulu yksi (1) paikka
Valkealan lukio yksi (1) paikka
Kouvolan iltalukio kaksi (2) paikkaa
KSAO kaksi (2) paikkaa

Näitä koulujen paikkoja voi hakea koko ajan. Ilmoita kiinnostuksestasi oppilas/opiskelijakunnan hallitukselle ja sitä ohjaavalle opettajalle.

Lisäksi vapaana on kolme koulujen ulkopuolista paikkaa, joita voi hakea kuka vain 13 – 20 -vuotias, jonka kotikunta on Kouvola. Eli myös, jos olet jossakin koulussa. Näitä paikkoja voit hakea sähköisellä hakulomakkeella!

Päivitetty 10.12.2020