Nuorisovaltuustossa voivat toimia ja sen jäseneksi voidaan valita valintahetkellä 13 – 20 -vuotiaat nuoret, joiden kotikunta on Kouvola. Nuorisovaltuuston jäsen on oikeutettu jatkamaan nuorisovaltuustossa toimikautensa loppuun saakka, vaikka hän menettää ikään liittyvän vaalikelpoisuuden kesken kauden.

Jokaisella kaupungissa toimivan yläkoulun ja lukion oppilas- tai opiskelijakunnalla on oikeus nimetä nuorisovaltuustoon kaksi edustajaa, Kouvolan yhteislyseolla on oikeus nimetä kuusi edustajaa, Kuusankosken lukiolla on oikeus nimetä neljä edustajaa ja Kouvolan seudun ammattiopistolla on oikeus nimetä kuusi edustajaa. Lisäksi valitaan viisi jäsentä, jotka täyttävät yllä mainitut kelpoisuusvaatimukset. Nämä viisi jäsentä valitaan jäsenhakemuksen perusteella. Jäsenhakemuksen täyttämisen mahdollisuudesta tiedotetaan Kouvolan kaupungin viestintäkanavissa. Valinnan tekee nuorisovaltuuston ohjaaja.

Oppilas- ja opiskelijakuntien tulee nimetä edustajansa nuorisovaltuuston jäseneksi valintavuosittain 1.12. mennessä ja ilmoittaa siitä nuorisovaltuustolle. Uudet nuorisovaltuuston jäsenet kaudelle 2022 – 2023 valittiin 1.12.2021 mennessä.

Nuorisovaltuuston täydentäminen

Jäsenen erotessa tehtävästään valinnan tehnyt oppilas- tai opiskelijakunta nimeää uuden jäsenen eronneen tilalle. Uusia jäseniä voidaan nimetä 31.5.2023 saakka. Tällä hetkellä vapaana olevia koulun tai koulujen ulkopuolisten edustupaikkoja nuorisovaltuustoon ei ole.

Koulujen ulkopuolisille paikoille voi kuitenkin jättää hakemuksen milloin vain.

Näitä paikkoja voit hakea sähköisellä lomakkeella.

Päivitetty 27.3.2023

Sivun alkuun