NuortenTaloilla nuorten on mahdollista saada kavereita ja ylläpitää kaverisuhteita, pelailla, harrastaa sekä keskustella turvallisen aikuisen kanssa joko ryhmissä tai yksilönä. Kaupungilla on 11 NuortenTaloa ympäri Kouvolaa. Discordissa toiminnassa on myös virtuaalinen NuortenTalo. NuortenTalot ovat pääsääntöisesti 12–17-vuotiaille, mutta yksi taloista on suunnattu yli 18-vuotiaille.

NuortenTalot ovat avoinna nuorten vapaa-aikoina 2–3 iltana viikossa, myös koulujen loma-aikoina elokuusta kesäkuuhun. Paikalla on aina ammattitaitoisia ohjaajia.

Toiminta perustuu nuorten omaehtoisuuteen ja se pyritään rakentamaan nuorten toiveiden mukaisesti. Nuoret osallistuvat toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen talokokouksissa tai talotoimikunnan kokouksissa. Kokouksia järjestetään vähintään neljä kertaa vuodessa.

 Taloilla on Kouvolan kaupungin NuortenTalojen yhteiset säännöt, joilla varmistetaan jokaisen turvallisuus.

Taloilla kokoontuu myös erilaisia tavoitteellisia pienryhmiä ja kerhoja. Näitä ovat esimerkiksi kokkikerhot, tyttö- ja poikaryhmät, kansainväliset kerhot ja liikuntapainotteiset kerhot.

NuortenTalotoiminnalla edistetään nuorten osallisuutta ja yhteisöllisyyttä tarjoamalla heille turvallinen paikka kokoontua ja osallistua erilaisiin toimintoihin heidän omalla alueellaan. Toiminnan tavoitteena on tukea kodin kasvatustyötä ja turvata nuorten yhdenvertainen nuoren kasvu.

Päivitetty 17.12.2019