NuortenTalot ovat Sinua varten, kun kaipaat paikkaa, missä voi viettää aikaa, tavata kavereita sekä saada ohjausta ja neuvontaa. Nuorisopalveluilla on ympäri Kouvolaa 10 NuortenTaloa, joista yksi on Kouvolan keskustassa sijaitseva NuortenPaikka ja yksi Lehdokin SporttiTalo. Nuoriso-ohjaajiamme työskentelee myös seurakunnan Kaupunkihuone Bermudassa Voikkaalla. NuortenTalot ovat pääsääntöisesti 11–17-vuotiaille, NuortenPaikan torstai-ilta on *17-28-vuotiaille. Tuu rohkeasti!

NuortenTalot ovat avoinna nuorten vapaa-aikoina 2–3 iltana viikossa, myös koulujen loma-aikoina kesäkuusta elokuuhun. Paikalla on aina ammattitaitoisia ohjaajia.

Toiminta perustuu nuorten omaehtoisuuteen ja se pyritään rakentamaan nuorten toiveiden mukaisesti. Nuoret osallistuvat toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen talokokouksissa tai talotoimikunnan kokouksissa. Kokouksia järjestetään vähintään neljä kertaa vuodessa.

Taloilla on Kouvolan kaupungin NuortenTalojen yhteiset säännöt, joilla varmistetaan jokaisen turvallisuus.

Taloilla kokoontuu myös erilaisia tavoitteellisia pienryhmiä ja kerhoja. Näitä ovat esimerkiksi kokkikerhot, tyttö- ja poikaryhmät, kansainväliset kerhot ja liikuntapainotteiset kerhot.

NuortenTalotoiminnalla edistetään nuorten osallisuutta ja yhteisöllisyyttä tarjoamalla heille turvallinen paikka kokoontua ja osallistua erilaisiin toimintoihin heidän omalla alueellaan. Toiminnan tavoitteena on tukea kodin kasvatustyötä ja turvata nuorten yhdenvertainen nuoren kasvu.

Päivitetty 21.3.2024

Sivun alkuun