Suomen Nuorisoseurojen alla pyörivä 50-vuotias Nuori Kulttuuri -toiminta astuu uuteen aikaan syksystä lähtien. Nuori Kulttuuri on linjannut uudessa strategiassa toimintaansa vuosille 2020-2026.

Uuden Nuori Kulttuurin osa-alueet ovat paikallinen, alueellinen, valtakunnallinen sekä kansainvälinen toiminta. Uuden strategian ensimmäinen vuosi on valtakunnallisen festivaalin juhla. Nuori Kulttuuri -festivaali järjestetään Porissa toukokuussa 2021.

• Suomen Nuorisoseurat on valtavan ylpeä siitä, että saamme toimia kotipesänä Nuori Kulttuuri-toiminnalle. Kulttuurinen nuorisotyö on meille koko järjestössä keskeinen elementti ja uuden strategian myötä myös Nuori Kulttuuri-toiminta tavoittaa entistä enemmän nuoria ympäri Suomen. Meille keskeistä on, että jokaisella lapsella ja nuorella olisi mahdollisuus kulttuuriseen harrastukseen sijainnista ja perheen tulotasosta riippumatta, toteaa Suomen Nuorisoseurojen pääsihteeri Annina Laaksonen.
Valtakunnallinen monitaiteinen Nuori Kulttuuri -festivaali järjestetään joka toinen vuosi. Festivaali toimii nuorten taideharrastusten näyteikkunana ja kasaa alan toimijoita ja harrastajia fyysisesti yhteen. Festivaali toimii myös kulttuurisen nuorisotyön valtakunnallisen äänen esiintuojana. Ensimmäistä tapahtumaa järjestävän Porin kulttuuriyksikön päällikkö Jyri Träskelin odottaa toukokuuta innolla.

• Nuori Kulttuuri –toiminnalla on pitkät perinteet ja silti se on vuosien saatossa onnistunut pysymään mielenkiintoisena ja ajankohtaisena aina uusille sukupolville. Ensi keväänä Porilla on kunnia isännöidä täysin uudenlaista Nuori Kulttuuri –tapahtumaa, jossa perinteisesti ko. festareilla esille tuotujen taiteen alojen (tanssi, teatteri ja musiikki) rinnalle tuodaan monia muitakin taiteen ja kulttuurin muotoja, toteaa Träskelin.
Strategian mukaan Nuori Kulttuuri ratsastaa kokeilukulttuurin aallonharjalla ja hyödyntää toiminnan kehittämisessä kokeilukulttuurin elementtejä sekä digitaalisuuden mahdollisuuksia. Ensimmäinen Digitaalisen Nuori Kulttuurin vuosi on 2022, joka korvaa vanhat aluetapahtumat. Aluetapahtumat siirtyvät digitaaliselle alustalle sekä osin live-tapahtumiksi. Lisätietoa uudistuksesta tulee syksyn mittaan.

• Taiteidenvälisyys ja raja-aitojen kaatuminen eri taiteenlajien välillä on nykyään se juttu: siksi on tärkeää, ettei nuoren kulttuurin tapahtumat rajoitu vain yhteen taiteenalaan. Haluamme tehdä laajasti yhteistyötä kaikkien nuorten taideharrastusta järjestävien ja edistävien tahojen kanssa, sillä jokainen heistä on tärkeä. Taideharrastus antaa nuorille paitsi iloa ja onnistumisen kokemuksia, sanoo neuvottelukunnan puheenjohtaja Rosa Meriläinen.

Lisää aiheesta: ”Nuori Kulttuuri astuu 2020-luvulle”.

Päivitetty 9.6.2021

Sivun alkuun