Digikysely Kouvolan nuorille on avautunut

Digikyselyn avulla kehitetään nuorten digitukea. Digitaidot ovat osa nykypäivän perustaitoja niin työnhaussa kuin viranomaisten ja pankkien kanssa asioidessakin.

Kyselyssä selvitetään, mitä digilaitteita nuoret käyttävät ja koetaanko niiden käyttö haasteelliseksi sekä millaisia digituen tai kouluksen tarpeita nuorilla on.

Kyselyyn voit vastata joko sähköisellä- tai paperilomakkeella kirjastoissa.
Vastaamisaikaa on 14.3.2023 asti. Kyselyyn vastataan nimettömästi.

Linkki Kouvolan nuorten digikyselyyn

Sivun alkuun