Ideoi, äänestä ja vaikuta!

Nuorten ääni kuuluviin 10 000€ suuruisella osallistuvalla budjetoinnilla.

Osallistuva budjetointi saa jatkoa vuonna 2023 ja sitä toteutetaan yhdessä nuorisovaltuuston kanssa. Teemana jatkuu kouvolalaisten lasten ja nuorten hyvinvoinnin lisääminen sekä nuorisopalveluiden toiminnan kehittäminen.

Ideoita kerätään tällä webropol -lomakkeella

Määräraha suunnataan eri puolille kaupunkia
(keskusta, Valkeala, Kuusankoski-Jaala, Myllykoski-Inkeroinen ja Koria-Elimäki)

Vuosi 2022

Ehdotuksia tuli 11 kappaletta koko Kouvolan alueelta. Osa ideoista ylitti budjetin tai eivät olleet toteutuskelpoisia. Tällaisia nuorten ideoita olivat mm. temppu/skeittiparkki Lehtomäkeen, Rytmirekka, moposuora ja ulkokuntosali Valkealaan. Nuorisopalveluiden toteuttamatta jätettävistä toiveista käydään keskustelua kaupungin muiden toimialojen kanssa. Toivomuksena on, että nuorten toiveet otetaan huomioon kaupunkisuunnittelussa.

Toteutukseen päätyivät 2022 Boxin Arcade Machine Valkealaan, Nintendo switch konsoli Kuusankoskelle ja koripallotelineet Kymintehtaan koulun pihalle. Yksi nuorten ideoista oli paikka nuorille kauppakeskus Veturiin. Kevään 2023 toteutuu nuorisotilakokeilu Veturissa ja kartoitetaan Graffitikontin saamista Inkeroisiin. Toteutukseen päätyneissä ideoissa yhdistyivät yhdenvertaisuus ja mahdollisuus idean toteuttamiseen.


Kouvolan nuorisopalveluiden osallistuvan budjetoinnin vaiheet 2023


Ideointivaiheessa 23.1.-28.2.2023 kuka tahansa kouvolalainen iästä riippumatta saa tehdä ehdotuksia siitä, miten kouvolalaisten lasten ja nuorten hyvinvointia voidaan lisätä ja nuorisopalveluiden toimintaa kehittää. Ideoiden antaminen onnistuu kouluilla, NuortenTaloilla ja verkossa osoitteessa nuortenkouvola.fi.

Työpajavaiheessa 13.3.-26.3.2023 Kouvolan nuorisopalveluiden sekä Kouvolan nuorisovaltuuston osallistuvan budjetoinnin -työryhmän jäsenet tarkastavat ideoiden toteutuskelpoisuuden, ja toteutuskelpoiset ideat etenevät äänestysvaiheeseen.

Äänestysvaiheessa 17.4.-21.5.2023 pääsee äänestämään NuortenTaloilla, kouluilla ja verkossa äänestysvaiheeseen päässeistä ideoista mieleisensä. Verkossa äänestäminen onnistuu osoitteessa nuortenkouvola.fi. Äänestyksen perusteella toteutusvaiheeseen siirtyy eniten ääniä saaneet ideat. Ideoita toteutetaan määrärahan puitteissa.

Toteutusvaihe alkaa vuoden 2023 elokuussa.

Lisätietoja antavat nuorisopalveluyksikön vastaava, maritta.rihu@kouvola.fi p. 020 615 7794 ja
nuoriso-ohjaaja, antti.leminen@kouvola.fi, p. 020 615 6048

Osallistuva budjetointi
Sivun alkuun