Kuusaan NuortenTalo siirtyy kauppakeskus Veturiin

Tiistaina 7.2.2023 kauppakeskus Veturissa avautuu nuorisotila 13-20 –vuotiaille nuorille!

Nuorisotila on avoinna joka viikko tiistaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin kokeiluna toukokuun loppuun asti. Tämän ajan Kuusaan NuortenTalo on suljettu.

Nuorisotila Veturin aukiolot:
Tiistaisin ja keskiviikkoisin klo 14.00 – 20.00
Parillisten viikkojen perjantaisin klo 14.00 – 20.00
Parittomien viikkojen perjantaisin klo 16.00 – 20.00

Kouvolassa on hieno kattaus tiloja nuorille

Nuorisopalveluilla on ympäri Kouvolaa 10 NuortenTaloa, joista yksi on Kouvolan keskustassa sijaitseva NuortenPaikka ja yksi Lehdokin SporttiTalo. Discordissa toiminnassa on myös virtuaalinen NuortenTalo. Nuoriso-ohjaajamme työskentelee yhdessä seurakunnan työntekijän kanssa Kaupunkihuone Bermudassa Voikkaalla (seurakunnan tila). NuortenTalot ovat pääsääntöisesti 12–17-vuotiaille, mutta yksi taloista, keskustan NuortenPaikka on myös suunnattu yli 18-vuotiaille. Ja nyt kokeillaan nuorisotilaa kauppakeskukseen yhteistyössä kauppakeskus Veturin kanssa.

NuortenTalot ovat paikkoja, missä nuoret voivat viettää aikaa, tavata kavereita sekä saada ohjausta ja neuvontaa. Paikalla ovat turvalliset aikuiset, jotka huolehtivat siitä, että kaikilla on tilalla hyvä olla ja ketään ei kiusata tai syrjitä.

Nuorisokyselyn tulos kertoo, että nuorisotilat ovat tärkeitä ja merkityksellisiä kouvolalaisille nuorille

Kunnallisen nuorisotyön osaamiskeskus Kanuuna toteutti syksyllä 2022 toisen kerran nuorille suunnatun valtakunnallisen kyselyn. Kysely toteutettiin valtakunnallisesti kuntien nuorisotiloilla ja sillä kerättiin nuorilta palautetta nuorisotyöstä. Kyselyyn osallistui 75 kuntaa ja 303 nuorisotilaa eli lähes puolet Suomen nuorisotiloista. Kouvolan nuorisopalveluiden nuoriso-ohjaajat osallistuivat kyselyyn motivoimalla viiden viikon ajan nuoria vastaamaan kyselyyn. Vastaajia Kouvolassa oli 222 nuorta ja vastaajien iän keskiarvo oli 13 –vuotta.


Nuoret olivat tyytyväisiä mm. nuorisotiloihin ja tiloilla työskenteleviin nuoriso-ohjaajiin. Nuorisotaloilla on hyvä ilmapiiri riippumatta siitä ketkä ohjaajat ovat töissä (4.6 / 5, asteikolla 1-5),
nuorisotyöntekijät kohtelevat nuoria reilusti (4.6/5), ovat kiinnostuneita siitä, mitä minulle kuuluu (4.4/5). Nuoret kokivat, että nuorisotilalla voi olla turvallisesti oma itsensä (4.6/5), nuorisotilalla on hyvä ilmapiiri (4.5/5) ja tunsi kuuluvansa porukkaan (4.4/5). 90% vastaajista ei ollut kokenut epäreilua kohtelua nuorisotilalla.

Lisätietoja:
maritta.rihu(at)kouvola.fi tai 020 615 7794

Sivun alkuun