Nuoret ovat huolissaan digimaailman vaikutuksista ihmisten keskittymiskykyyn ja ajatteluun

Kouvolan nuorille suunnatun digikyselyn avulla kartoitettiin heidän tarpeitaan digituelle ja -koulutukselle sekä digilaitteiden ja sovellusten käyttöä. Kyselyssä nousivat esiin erityisesti huoli tietoturvasta, nettihäirinnästä ja digitaalisuuden vaikutuksista ihmisiin.

Opiskelu, työnhaku, viranomais- ja pankkiasiointi ym. hyödyntävät nykypäivänä enenevissä määrin digitaalisia alustoja. Vaikka nykynuoret ovatkin ns. syntyneet diginatiiveiksi, on väärin olettaa, että erilaiset alustat ja viranomaisasiointi olisivat heillä hallussa. Tämän takia Kouvolan kaupungin Digitaidoilla osalliseksi -hanke teetti digikyselyn kouvolalaisilla nuorilla, jossa kartoitettiin ohjelmien, sovellusten ja laitteiden käyttöä viranomaisasioinnissa ja vapaa-ajankäytössä.

Kysely toteutettiin keväällä 2023 sekä sähköisesti että paperisella lomakkeella, joka oli jaossa mm. Kouvolan kirjastoissa. Kyselyyn vastasi 441 nuorta, joista 49 % oli 7–14-vuotiaita ja 51 % 15–29-vuotiaita. Peruskoululaisia vastaajissa oli 77 %, lukiolaisia 20 % ja loput työllisiä, työttömiä ja muissa elämäntilanteissa olevia.

Nuoria huolettaa erityisesti tietoturva, nettihäirintä ja digipalvelujen maksullisuus

Suurin osa nuorista kantaa mukanaan kännykkää, eikä koe tarvitsevansa tukea sen käytössä. Parannusehdotuksia sovelluksiin ja laitteisiin olivat mm.:

 • Parempi turvallisuus
 • Helppokäyttöisyys, paremmat ohjeet
 • Kestävyys
 • Mahdollisuus rajata tietyn sovelluksen käyttöaikaa
 • Tietojen keräyksen rajoittamisen mahdollisuus
 • Screenshotin estäminen tietyistä sovelluksista
 • Mahdollisuus soittaa hätätilanteessa vanhemmille avaamatta lukitusnäyttöä
 • Läppäri, josta saa näppäimistön irti
 • Anonyymina esiintymisen esto tiettyihin sovelluksiin
 • Vähemmän addiktoivia ominaisuuksia

Digimaailmassa nuoria huoletti kysytyistä vaihtoehdoista eniten tietoturva, nettihäirintä ja digipalvelujen maksullisuus. Vapaissa vastauksissa ilmeni huolta myös digimaailman vaikutuksista ihmisiin:

 • Digimaailma pilaa ihmisen keskittymiskyvyn ja aivot
 • Ei enää tiedä mihin luottaa
 • Yksilön jatkuvasti pienenevät oikeudet ja vaikutusvalta
 • Digilaitteiden haittavaikutukset ihmisiin
 • Nuorten mielenterveys
 • Addiktoituminen
 • Laitteen hakkeroiminen
 • Puheen sensurointi
 • Virukset
 • Snappibotit

Nuorilla ei usein kokemusta monista viranomaispalveluista

Kyselyyn vastanneet nuoret kokivat osaavansa käyttää hyvin oppilaitoksensa tai työpaikkansa ohjelmistoja ja sovelluksia. Vastaajien nuori ikäjakauma selittänee sen, miksi erilaiset viranomaispalvelut olivat vielä vastaajille tuntemattomia, joten tämän suhteen kyselyssä ei saatu kattavaa kuvaa niiden käytön osaamisesta nuorten aikuisten keskuudessa.

Hankkeen tiimoilta nuorille suunnatuissa koulutuksissa on kuitenkin saatu viitteitä siitä, että nuoret tarvitsevat tukea niin työnhakuun kuin opiskeluun liittyvissä digitaidoissa esim. CV:n, työhakemuksen ja portfolion teossa. Digiavun lisäksi kaiken ikäiset näitä taitoja opiskelevat, tarvitsevat tukea myös sisällön tuottamisessa eli omien vahvuuksiensa tunnistamisessa ja tunnustamisessa.

Lisätietoja:

Katariina Terävä, osallisuuskoordinaattori, Kouvolan kaupunki,
projektikoordinaattori, Digitaidoilla osalliseksi -hanke
puh. 020 615 7044, katariina.terava@kouvola.fi

Sivun alkuun