Nuori Näyttämö haku on auki!

Toivotamme tervetulleiksi kaikki 13-19 vuotiaiden nuorten teatteriryhmät - ilman taitotasojen mittausta.

Hakutiedote julkinen 1.3.2020

Kannustamme kaikkia nuorten teatteriryhmiä hakemaan mukaan Nuori Näyttämö -hankkeeseen näiden ammattiteattereiden toiminta-alueilta:
Suomen Kansallisteatteri, Helsingin, Lahden, Kokkolan, Kouvolan ja Turun kaupunginteatterit. Näiden ammattiteattereiden kanssa yhteistyössä, ammattilaisten toimiessa mentoreina, nuorten ryhmät valmistavat esitykset upouusista näytelmäteksteistä.


Nuori Näyttämö -hankkeeseen on kirjoitettu kolme uutta, erittäin kiinnostavaa näytelmää 13-19-vuotiaiden nuorten esitettäväksi. Kirjailijoina ovat Okko Leo, Otto Sandqvist ja Katariina Numminen. Lisäksi Englannin vastaavasta Connections-hankkeesta on käännetty yksi näytelmäteksti – Harriet Brownin Three (suomennos Jukka-Pekka Pajunen).


Toivotamme tervetulleiksi kaikki 13–19-vuotiaiden nuorten teatteriryhmät – ilman taitotasojen mittausta.


• Ryhmä voi olla koululuokka, harrastajateatteri, taideopintojen ryhmä tai muutoin muodostunut.
• Ohjaaja voi olla harrastaja tai ammattilainen.
• Kaikille mukaan valittujen ryhmien ohjaajille järjestetään Helsingissä 15.–16.8.2020 koulutusviikonloppu, jossa he saavat evästyksen hankkeeseen ja opastusta teatterin eri osa-alueista. Myös näytelmäkirjailijat ovat tuolloin tavattavissa.
• Ryhmä tuottaa ja harjoittelee esityksen omissa tiloissaan kattaen esityksen tuotantokustannukset paikallista festivaalia varten. Kullakin alueella pidettävän festivaalin lipputulot tuloutuvat järjestävälle ammattiteatterille. Paikallisfestivaalit järjestetään huhti-toukokuussa 2021.


Esiintyvien ryhmien jäsenet pääsevät katsomaan ilmaiseksi kaikki muut festivaaliesitykset. Ryhmä voi esittää halutessaan valmistamaansa esitystä omassa esitystilassaan ennen ja jälkeen paikallista festivaalia. Ryhmä vastaa näiden esityksen kuluista (esim. Teosto-maksut, tuotanto- ja tiedotuskulut) ja voi tulouttaa itselleen näiden esityksien lipputulot. Ryhmä saa käyttöönsä ko. näytelmätekstin ilman tekijänoikeuskorvauksia 31.12.2021 asti. Ryhmä ei voi luovuttaa tekstin oikeuksia kolmannelle osapuolelle.


• Ammattiteatterit ovat nimenneet valittujen nuortenryhmien käyttöön koordinaattorin ja nimeävät kummin/kummeja, jotka tukevat ja seuraavat esityksen valmistumista. Kummina voi toimia esimerkiksi vaikkapa näyttelijä tai ohjaaja. Ryhmä on valmis vastaanottamaan ammattiteatterin antaman taiteellisen ja/tai teknisen tuen harjoitusprosessin aikana. Ryhmän ohjaajalla ja muilla tuotantoryhmän jäsenillä on mahdollisuus tutustua ennalta teatterissa pidettävän paikallisen festivaalin tiloihin tuotantoprosessin aikana. Tästä sovitaan teatterin ja ryhmän välillä erikseen.
• Päätösfestivaali järjestetään Suomen Kansallisteatterissa 28.–30.5. 2021.
Päätösfestivaali on tekstien juhlakatselmus. Ohjelmisto kootaan siten, että mukaan valitaan tulkintoja kaikista teksteistä. Esityksiä ei laiteta paremmuusjärjestykseen eikä ohjelmistoa valita taitotason mukaan.
Nuori Näyttämöön osallistuminen on ainutlaatuinen mahdollisuus nuorille ja ammattiteatterilaisille.


Viime hankekierroksella Tapiolan lukion esityksessä mukana ollut Jesse Viinikangas kehottaa videollaan kaikkia hakemaan mukaan!
Hakuaika 1.–31.3.2020 osoitteessa www.tnl.fi/nuorinayttamo


Alueelliset hakulomakkeet:
Helsingin alue
Lahden alue
Kokkolan alue
Kouvolan alue
Turun alue

Näytelmät
Lisätietoja tuottaja Hinriikka Lindqvist, nn@tnl.fi

Sivun alkuun