Nuorisopalvelut tekee ammatillista kasvatustyötä Kouvolan nuorten hyväksi

Kouvolan Sanomat 18.10.2021

Kouvolan nuorisopalvelut tarjoaa nuorille ohjausta ja tukea, tekemistä ja kokoontumispaikkoja. Kaupungin nuorisotyö on kasvatuksellista työtä, jota tekevät koulutetut ammattilaiset. Nuoriso-ohjaajien tehtävänä on toimia turvallisina aikuisina siellä missä nuoret ovat, kouluissa, verkossa, NuortenTaloilla (nuorisotilat) ja kaduilla. Nuoriso-ohjaajien erikoisosaamista on nuorten kohtaaminen.

Kouvolan Sanomissa maanantaina 11.10. tuotiin esiin Korian monitoimitalon säännöt, jotka ovat monien mielestä liian tiukat. Kaikissa Kouvolan NuortenTaloissa on esimerkiksi kielletty päihteiden käyttö, syrjintä ja kiusaaminen sekä kiroilu. Rajoilla ylläpidetään niin nuorten kuin työntekijöiden hyvinvointia, turvallisuutta ja yhdenvertaisuutta. Rajojen asettaminen ja talojen yhteiset säännöt ovat osa kasvatustyötä, jota nuorisopalvelut tekee yhdessä vanhempien ja koulun kanssa. Talojen säännöt rakennetaan yhdessä nuorten kanssa ja ne käydään vuosittain läpi talokokouksissa.

Nuorisopalvelut tukee nuorisojärjestöjen ja nuorten itsensä muodostamien toimintaryhmiä toiminta- ja kohdeavustuksilla. Lisäksi nuorisopalvelut tarjoaa nuorisotiloja maksutta nuorten parissa toimiville järjestöille ja vapaaehtoisille silloin, kun siellä ei ole omaa toimintaa.

Korian monitoimitalon nuorisotila on avoinna nuorisopalveluiden toimesta maanantaisin ja keskiviikkoisin klo 20 saakka ja kerran kuukaudessa perjantaisin klo 21 saakka. Seurakunta järjestää samoissa tiloissa toimintaa perjantaisin kerran kuukaudessa.

Korian monitoimitalolla, kuten muillakin NuortenTaloilla tarjotaan nuorisotilatoimintaa, pienryhmä- ja kerhotoimintaa. Esimerkiksi Korialla toimii teatteriryhmä. Lisäksi NuortenTaloilta saa ajanvarauksella erityisnuorisotyön ja etsivän nuorisotyön yksilöohjausta ja tukea vanhemmuuteen. Nuoriso-ohjaajien tehtävänkuva on monipuolinen, nuorisotilatyötä tekevät nuoriso-ohjaajat ovat puolet työajastaan koulunuorisotyössä ja erityisnuorisotyöntekijät sekä etsivän nuorisotyöntekijät jalkautuvat kaduille sekä kouluille ja oppilaitoksiin.

Korian lisäksi NuortenTaloja on Elimäellä, Myllykoskella, Inkeroisissa, Kuusankoskella, Jaalassa ja Valkealassa. Lehdokin SporttiTalo Lehtomäessä on erikoistunut liikuntaan ja Kouvolan ydinkeskustan NuortenPaikasta saa lisäksi Ohjaamon palveluita.

On hienoa, että Korialle on löytynyt vapaaehtoisia aikuisia, jotka haluavat Kouvolan nuorisopalveluiden tavoin tarjota nuorille ajanviettopaikan. Kouvolan kaupunki on tarjonnut vapaaehtoisten käyttöön maksutta Korian monitoimitalon nuorisotilan, jossa on valmiit puitteet monenlaiselle tekemiselle.

Nuorisopalveluyksikön vastaava Maritta Rihu
Koordinaattori Sanna Heimonen

Sivun alkuun