Nuorten kuulemiskysely

Hei nuoren parissa toimiva, ota nuorten ryhmäsi mukaan vaikuttamaan tulevaisuuden nuorisopolitiikkaan Suomessa!

Suomen hallitus tekee suunnitelman, jossa määritellään tärkeimmät nuoria koskevat tavoitteet ja toimenpiteet tulevina vuosina. Suunnitelmaa kutsutaan valtioneuvoston nuorisopoliittiseksi ohjelmaksi (VANUPO). Nuoret halutaan ottaa mukaan suunnitelman valmisteluun ja arviointiin.

Kysymme opetus- ja kulttuuriministeriön pyynnöstä 13–25-vuotiailta nuorilta, mitä he pitävät tärkeänä. Mitä Suomen seuraavan hallituksen tulisi nuorten hyväksi tehdä? Kysely koostuu taustakysymyksistä ja kolmesta (3) sisältökysymyksestä. Kyselyyn vastaaminen kestää 5–10 minuuttia.

Vastauksia käytetään suunnitelman tekemiseen ja arviointiin ministeriössä, joten vastaamisella on todella merkitystä! Vastausaikaa on 14.10.2022 saakka. Kyselyn vastausten perusteella tullaan järjestämään syksyn 2022 aikana nuorten työpajoja, joissa nuorille tärkeitä aiheita käsitellään tarkemmin.
LINKKI KYSELYYN: https://link.webropol.com/s/nuortenkuuleminenvanupo2022
Lisätietoa kuulemisesta löydät täältä: https://nuoretjaosallisuus.fi/nuorten-kuuleminen-valtioneuvoston-nuorisopoliittisen-ohjelman-valmistelutyossa/


Kyselyn toteuttaa Osallisuuden osaamiskeskus ja Nuorten Akatemia. Jos sinulla herää kysyttävää, voit olla yhteydessä:
Antti Ollikainen
projektikoordinaattori
+358 50 3384485
antti.ollikainen@nuortenakatemia.fi
Nuorten Akatemia / Osallisuuden osaamiskeskus

Marja Pulkkinen
ylitarkastaja
+358 2953 30113
marja.n.pulkkinen@gov.fi
opetus- ja kulttuuriministeriö

Sivun alkuun