Tuu nuorisovaltuustoon!

Oletko 13–20-vuotias ja kotikuntasi on Kouvola?
Haluatko vaikuttaa? Nuorten ääntä tarvitaan!
Tuu mukaan nuorisovaltuustoon

Kouvolan nuorisovaltuustoon kaudelle 2022-2023 valitaan koulujen ulkopuolelta viisi jäsentä. Paikkaa nuorisovaltuustossa voit hakea liitteenä olevalla hakemuksella.

Vaalikelpoisia ovat 13–20-vuotiaat, joiden kotikunta on Kouvola.Nuorisovaltuuston tarkoitus ja tavoite
Nuorisovaltuusto on kuntalain 26 §:n mukainen vaikuttamistoimielin, joka kunnan hallituksen on asetettava nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi ja huolehdittava sen toimintaedellytyksistä.
Nuorisovaltuustolle on annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun, toteuttamiseen ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä kun-nan asukkaiden hyvinvointiin, terveyteen, opiskeluun, elinympäristöön, asumiseen ja liikkumi-seen sekä muissakin asioissa, joiden nuorisovaltuusto arvioi olevan lasten ja nuorten kan-nalta merkittäviä.
Nuorisovaltuusto toteuttaa osaltaan myös nuorisolain 8 §:n mukaista nuorten osallistumista ja kuulemista.
Kaupungin toimialojen tulee antaa nuorisovaltuustolle riittävästi tietoa ja varata vaikuttamis-mahdollisuus päätösten valmistelussa sekä antaa hyvissä ajoin tiedot ajankohtaisista hank-keista.
Nuorisovaltuusto

  • seuraa ja edistää eri hallinnon aloilla tapahtuvaa toimintaa lasten ja nuorten näkökulmasta
  • edustaa nuoria kunnan päätöksenteossa ja vie päätöksentekijöiden tietoon lasten ja nuorten tarpeita ja ajatuksia
  • valvoo lasten ja nuorten etua ja nostaa esille lapsille ja nuorille tärkeitä asioita ja ottaa kantaa asioihin antamalla lausuntoja, tekemällä esityksiä ja aloitteita
  • seuraa ja kehittää lasten ja nuorten osallistumismahdollisuuksia kaupungissa
  • järjestää nuorisolle suunnattua toimintaa
  • tekee yhteistyötä koulujen oppilas- ja opiskelijakuntien kanssa
  • pitää yhteyttä Suomen muihin nuorisovaltuustoihin
  • kehittää toimintaansa haluamaansa suuntaan
    Nuorisovaltuuston toiminta on puoluepoliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumatonta.

Kerättäviä tietoja hyödynnetään vain nuorisovaltuuston toimintaan liittyvissä asioissa, eikä niitä luovuteta kolmansille osapuolille. Tietojen luovuttajana Sinulla on oikeus pyytää tiedot tarkastettavaksi, oikaistavaksi tai poistettavaksi. Tietoja säilytetään valtuustokauden ajan.

https://link.webropolsurveys.com/S/75CF56EAF4AB99D4

Riku Tähtinen
nuoriso-ohjaaja
020 615 6444, riku.tahtinen2(at)kouvola.fi

Snapchat: nupariku

Sivun alkuun