+
-+ Tulosta

Nuorisopalvelut

Kouvolan kaupungin nuorisopalvelut järjestää nuorille kasvua tukevaa toimintaa, joka osaltaan täydentää kodin ja koulun kasvatustehtävää. Nuorisopalveluita ovat yhteiskunnallinen, yhteisöllinen ja kohdennettu nuorisotyö sekä OTEnuorten työpajatoiminta.

Kouvolan nuorisopalveluissa on 47 työntekijää, joista osa on määräaikaisia. Nuorisotiloja 14 kpl, lisäksi käytössä on Saaramaan nuorisoleirialue. Nuorten työpajayksiköitä on kolmessa pisteessä.

Palveluvastaava
Tuula Soininkallio
puh. 020 615 7858
tuula.soininkallio(at)kouvola.fi

Suunnittelija
Riikka Kaasalainen
puh. 020 615 4060
riikka.kaasalainen(at)kouvola.fi

Toimistosihteeri
Tuula Hovi
puh. 020 615 4679
tuula.hovi(at)kouvola.fi

YHTEISÖLLINEN NUORISOTYÖ

Koordinaattori
Maritta Rihu
puh. 020 615 7794
maritta.rihu(at)kouvola.fi

Nuorisotalotoiminta
Kerhotoiminta
Loma-ajan toiminta
Kansainvälinen nuorisotyö
Monikulttuurinen nuorisotyö
Kulttuurinen nuorisotyö

Koulunuorisotyö

 • yhteisöllisyyden ja työrauhan tukeminen
 • teemaoppitunnit ja teemaviikot
 • pienryhmätoiminta
 • henkilökohtainen ohjaus
 • tukioppilas- ja oppilaskunnan toimintaan osallistuminen
 • oppilashuoltotyö
 • koulunuorisotyöntekijät toimivat myös lähialueen nuorisotiloilla nuorten vapaa-aikana

Nuorisovaltuusto

 • nuorten omaehtoinen yhteiskunnallinen osallistuminen
 • lausunnot ja aloitteet
 • yhteistyö oppilaskuntien kanssa
 • edustajat lautakunnissa ja kaupunginvaltuustossa
 • tavoitteena nuorten hyvinvoinnin ja aloitteellisen toiminnan edistäminen
 • nuorisovaltuusto(at)kouvola.fi

KOHDENNETTU NUORISOTYÖ

Koordinaattori
Esko Lavonen
puh. 020 615 8416
esko.lavonen(at)kouvola.fi

 • ehkäisevä päihdetyö, erityisnuorisotyö ja etsivä nuorisotyö
 • nuoren kasvun kehityksen vahvistaminen
 • koulutus, konsultointi ja tiedonvälitys toimialaansa liittyvissä asioissa
 • työskentely kouluissa ja vaapa-ajalla käyttämällä erilaisia yksilö- ja ryhmämuotoja
 • nuorten tieto- ja neuvontapalvelut
 • teematunnit ja -tapahtumat kouluilla

Kouvolan Ohjaamo

Hankevastaava
Sanna Heimonen p. 020 615 1252
sanna.heimonen(at)kouvola.fi

Hankekehittäjä Mikko Tani p. 020 615 5522
mikko.tani(at)kouvola.fi

 • tietoa, ohjausta, neuvontaa ja tukea mm. opiskeluun, työnhakuun ja elämänhallintaan
 • tapahtumat, infot
 • ryhmätoiminta, vertaistukiryhmät
 • asiantuntijatapaamiset

YHTEISKUNNALLINEN NUORISOTYÖ

Palveluvastaava
Tuula Soininkallio
puh. 020 615 7858
tuula.soininkallio(at)kouvola.fi

 • Järjestöyhteistyö
 • Nuorisopalveluiden viestintä ja markkinointi
 • Strateginen johtaminen
 • Nuorisopolitiikka

OTE NUORTEN TYÖPAJAT

Työpajajohtaja
Sanna Taimisto
puh. 020 615 8821
sanna.taimisto(at)kouvola.fi

Nuorten työllistäminen

 • työkokeilu
 • työsuhde palkkatuella
 • tuettu oppisopimuskoulutus
 • kuntouttava työtoiminta
 • työvaltainen koulutus
 • työssäoppimisjaksot
 • työ- ja yksilövalmennus

Pajapalvelut

 • kotityöpalvelu
 • huonekalujen kunnostus, verhoilu ja pintakäsittely
 • ompelu- ja tekstiilityöt
 • keramiikka
 • muutot ja kuljetukset
 • Matkahuolto
 • www.otenuortentyopaja.fi

Yhteystiedot

Nuorisopalveluiden toimisto
Hallituskatu 7 A, 3. krs
45100 Kouvola

nuoriso(at)kouvola.fi


Liitteet

Nuorisopalveluiden hinnasto [pdf, 213 KB] Nuorisovaihtojen käsikirja [pdf, 2 MB]