+
-+ Tulosta

Koulunuorisotyö

Kouvolan jokaisessa yläkoulussa toimii tällä hetkellä koulunuorisotyöntekijä. Koulunuorisotyötä tekevät nuoriso-ohjaajat ovat nuorten tavattavissa myös alueiden nuorisotiloilla. Nuorisotyö tässä muodossa mahdollistaa sen, että nuorille on olemassa helposti lähestyttävä aikuinen, johon olla kontaktissa niin kouluympäristössä, kuin vapaa-ajalla.

Koulunuorisotyöntekijän työnkuva laaditaan yhteistyössä nuorisopalveluiden ja koulun henkilökunnan kanssa koulun tarpeiden mukaan. Koulun ja nuorisotyön yhteistyöllä on erinomaiset mahdollisuudet aktivoida alueen nuoria vaikuttamaan omaan elinympäristöönsä ja osallistumaan nuorten palveluiden kehittämiseen.

Alueellisesti toimiva koulunuorisotyöntekijä kohtaa samoja nuoria eri ympäristössä ja oppii tuntemaan alueen ilmiöitä laaja-alaisesti. Nuorisotyöntekijällä on keskeinen rooli myös nuorten tukipalveluverkostossa. Koulunuorisotyöntekijä tulee tunnetuksi nuorten keskuudessa, näin ollen myös kynnys osallistua nuorisopalveluiden toimintaan on alhaisempi.

Työmuodon tavoitteet:
• Joustava ja nopea reagointi nuoren kasvun tukemiseksi
• Yhteisöllisyyden ja osallisuuden vahvistaminen
• Nuoren yksilöllisyyden tukeminen
• Koulun työrauhan tukeminen
• Nuorisopalveluiden toiminnan tutuksi tuominen
• Moniammatillisuus ja poikkihallinnollisuus
• Nivelvaiheen ohjaus ja tukeminen

Koulunuorisotyön työmuodot
· Ennaltaehkäisevä toiminta
- välituntitoiminta
- tapahtumien järjestäminen
- pienryhmätoiminta
- seksuaalikasvatusoppitunnit
- päihdekasvatusoppitunnit
- ryhmäytykset / jatkoryhmäytykset
· Teematunnit ja -viikot koulun tarpeiden mukaan
· Yksilötapaamiset ja keskustelut
· Toiminta yhteistyössä tukioppilaiden ja oppilaskunnan hallituksen kanssa
· Oppilashuoltotyö


Ryhmäytyskysely 2017


Tutustu koulunuorisotyön käsikirjaan [pdf, 6 MB].


Yhteystiedot

Koordinaattori
Maritta Rihu
puh. 020 615 7794

Henkilöiden sähköpostiosoitteet
etunimi.sukunimi(at)kouvola.fi

Yleissähköpostiosoite
nuoriso(at)kouvola.fi

Elimäen yhtenäiskoulu
Hanna Vilkki
Puh. 020 615 7482

Eskolanmäen koulu
Iiris "Iika" Karjalainen
Puh. 020 615 4460

Hirvelän koulu
Jani Appelgren
Puh. 020 615 7563

Inkeroisten yhteiskoulu
Riikka Kurkela
Puh. 020 615 8344

Korian koulu
Sanni Rihu
Puh. 020 615 5565

Kouvolan seudun ammattiopisto - KSAO
Pekka Kalenius
Puh. 020 615 4458

Kouvolan yhteiskoulu
Terhi Konttinen
Puh. 020 615 4459

Kymintehtaan koulu
Mia Pulli
Puh. 020 615 7158

Myllykosken yhteiskoulu
Hanna Tani
Puh. 020 615 4223

Naukion yhteinäiskoulu
Jutta Kapiainen
Puh. 020 615 6444

Urheilupuiston koulu
Jenny Mielonen
Puh. 020 615 4061

Valkealan yläkoulu
Jesse Hakala

Puh. 020 615 8488

Viialan koulu
Virpi Kärkäs
Puh. 020 615 8652

Liitteet

Koulunuorisotyon käsikirja [pdf, 6 MB] Koulunuorisotyo.pdf [pdf, 21 MB]