+
-+

Kohdennettu nuorisotyö, Motiimi

Motiimissa tehdään ehkäisevää päihdetyötä, erityisnuorisotyötä ja etsivää nuorisotyötä. Toimintamme tarkoitus on vahvistaa nuoren yksilöllistä kykyä kasvaa ja kehittyä. Työskentelemme kouluissa, vapaa-ajalla sekä Motiimin ja Ohjaamon tiloissa käyttämällä erilaisia yksilö- ja ryhmätyömuotoja. Motiimin palvelut ovat tarkoitettu kouvolalaisille nuorille ja heidän vanhemmilleen. Palvelumme ovat luottamuksellisia ja maksuttomia.

Motiimi

12 - 29-vuotiaat
Ota yhteyttä, kun sinulla on

 • huoli omasta tai läheisesi päihteidenkäytöstä
 • ongelmia koulussa tai kotona
 • ongelmia ihmissuhteissa
 • ongelmia arjen hallinnassa

  tai kun
 • pelaaminen vie liikaa aikaa
 • olet yksinäinen
 • tarvitset tukea vanhemmuuteen

Etsivä nuorisotyö 16-29-vuotiaat

 • Etsivän nuorisotyön tarkoituksena on tavoittaa 16 - 29-vuotiaat nuoret, jotka ovat työn ja koulutuksen ulkopuolella tai vaarassa jäädä niiden ulkopuolelle.
  Etsivän nuorisotyön juttusille voi hakeutua nuori itse, yhteydenotto voi tulla vanhemmilta, kavereilta tai esimerkiksi nuoren koulusta tai oppilaitoksesta.
  Etsivä nuorisotyöntekijä ja nuori kartoittavat yhdessä nuoren elämäntilannetta, tukitarpeita, voimavaroja ja toimintamahdollisuuksia. Tavoitteena on tehdä näkyväksi erilaiset polut kohti koulutusta, työelämää tai muuta nuoren tilanteeseen sopivaa ratkaisua. Etsivä nuorisotyöntekijä on vaitiolovelvollinen ja puolueeton asiantuntija, jonka puoleen voi kääntyä matalalla kynnyksellä.
  Etsivä nuorisotyö on nuorelle vapaaehtoista.

  Nuorisolaki: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2006/20060072

Yhteystiedot

Motiimi
Koulukatu 4 B
45100 Kouvola

Koordinaattori
Esko Lavonen

puh. 020 615 8416

Ehkäisevä päihdetyöntekijä
Laura Sillanpää
puh. 020 615 8558

Ehkäisevä päihdetyöntekijä
Maiju Leskinen
puh. 020 615 8371

Erityisnuorisotyöntekijä
Camilla Metsäranta
puh. 020 615 8556

Erityisnuorisotyöntekijä
Jenna Lampinen
puh. 0206156048

Nuoriso-ohjaaja
Niina Soisalo
puh. 020 615 8636


Etsivä nuorisotyö:
Nuoriso-ohjaaja
Nadja Eskelinen
puh. 020 615 9348

Nuoriso-ohjaaja
Nancy Hyytiäinen
puh. 020 615 6591

Nuoriso-ohjaaja
Sanni Laurila
puh. 020 615 4947

Nuoriso-ohjaaja
Jenni Marttila
puh. 020 615 6592

Nuoriso-ohjaaja
Joonas
Rönkkönen
puh. 020 615 4954

Sähköposti
etsivat(at)kouvola.fi

Sähköposti
etunimi.sukunimi(at)kouvola.fi